Quyết định thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC

0 1.162

Quyết định thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC35) ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi.


1. Quyết định thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC35)

Mẫu số PC35

….(1)…..
….(2)…..
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …./QĐ-…… ……., ngày …. tháng …. năm ……

 

QUYẾT ĐỊNH
Thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

……………(3)……………

Căn cứ Nghị định số ……./2020/NĐ-CP ngày …. tháng…..năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ ………….(4) ……………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy số ……………/GXN-PCCC cấp ngày ….. tháng ….. năm …….. đối với: ………….(5)…………

Điều 2. ………….(5)………….. phải nộp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy số ………../GXN-PCCC cấp ngày … tháng …. năm ……. cho ……….(2)…….. trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. ……….(5)………… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– …..(7)……
– Lưu: …….

…………(6)………..
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Quyết định thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy:


2. Hướng dẫn điền biểu mẫu

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp;

(2) Tên cơ quan Công an có thẩm quyền;

(3) Chức vụ của người đứng đầu cơ quan Công an có thẩm quyền;

(4) Thông báo về việc giải thể/phá sản của cơ sở hoặc biên bản kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy;

(5) Tên cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy;

(6) Quyền hạn, chức vụ của người ký;

(7) Cơ quan đăng ký doanh nghiệp hoặc cơ quan có thẩm quyền cho phép cơ sở kinh doanh hoạt động.


3. Căn cứ pháp lý

Quyết định thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC35) ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP

Xem thêmBiểu mẫu sử dụng trong công tác phòng cháy và chữa cháy

5/5 - (100 bình chọn)


LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng phản hồi tại trang Liên hệ của Website hoặc qua email: support@lawfirm.vn
Có thể bạn quan tâm
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận