DỊCH VỤ PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP

LawFirm.Vn không chỉ trợ giúp khách hàng trong việc thành lập doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh… mà còn tư vấn và trợ giúp khách hàng là các doanh nghiệp trong và ngoài nước, giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp tại Việt Nam.

LIÊN HỆ

Tư vấn
thường xuyên

Soạn thảo
rà soát hợp đồng

Lao động
Nhân sự

Rà soát/xây dựng
khung pháp lý

Xây dựng
quy chế nội bộ

Giải quyết
tranh chấp

Mua bán
sáp nhập

Thủ tục
hành chính

✅ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

LawFirm.Vn không chỉ trợ giúp khách hàng trong việc thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh… mà còn tư vấn và trợ giúp khách hàng là các doanh nghiệp trong và ngoài nước, giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp tại Việt Nam.

✅ TƯ VẤN GIẤY PHÉP

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp có rất nhiều các loại giấy phép mà doanh nghiệp cần qua tâm như: giấy phép lữ hành, giấy phép lao động, giấy phép cho nhà thầu nước ngoài… Hãy liên hệ với LawFirm.Vn để doanh nghiệp của bạn được tư vấn tốt nhất

✅ TƯ VẤN THUẾ – KẾ TOÁN

Để tiết kiệm chi phí cũng như thời gian cho các doanh nghiệp mới thành lập cũng như các doanh nghiệp nhỏ chưa có kế toán chuyên về lĩnh vực thuế, LawFirm.Vn cung cấp dịch vụ kế toán thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục thuế trong suốt quá trình thành lập và hoạt động

ZaloFacebookMailMap