DỊCH VỤ PHÁP LÝ HÌNH SỰ

LawFirm.Vn trợ giúp khách hàng các vấn đề pháp lý trong hình sự, tố tụng hình sự tại Việt Nam.

✅ Tư vấn pháp luật

✅ Tham gia tố tụng

✅ Đại diện ngoài tố tụng

✅ Dịch vụ khác

I. Phạm vi cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư trong lĩnh vực hình sự

  • Tư vấn pháp luật:

Luật sư hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp khách hàng soạn thảo các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của họ trong lĩnh vực hình sự và lĩnh vực có liên quan.

  • Tham gia tố tụng:

Luật sư tham gia bảo vệ khách hàng trong vụ án hình sự với tư cách là: (1) người bào chữa đối với người bị buộc tội (người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo); (2) người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự (nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hình sự); (3) người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố; (4) người đại diện theo ủy quyền của bị hại, đương sự.

  • Đại diện ngoài tố tụng:

Luật sư đại diện cho khách hàng để giải quyết các công việc có liên quan đến vụ án hình sự, vụ việc có dấu hiệu hình sự mà luật sư đã nhận theo phạm vi, nội dung được ghi trong hợp đồng dịch vụ pháp lý.

  • Dịch vụ pháp lý khác:

Luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý khác trong lĩnh vực hình sự, bao gồm: giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc liên quan đến thủ tục hành chính; giúp đỡ về pháp luật trong trường hợp giải quyết khiếu nại; dịch thuật, xác nhận giấy tờ, các giao dịch và giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc khác theo quy định của pháp luật.

II. Các vấn đề cụ thể trong lĩnh vực hình sự

Những quy định chung

Nội dung cơ bản của phần quy định chung bao gồm: Cơ sở của trách nhiệm hình sự (Chỉ người, pháp nhân nào phạm một tội đã được Bộ luật Hình sự quy định mới phải chịu trách nhiệm hình sự); Các nguyên tắc xử lý: Một số nguyên tắc quan trọng được áp dụng trong quá trình tiến hành tố tụng như: Mọi người phạm tội đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt giới tính, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội; Nghiêm trị người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, ngoan cố chống đối, côn đồ, tái phạm nguy hiểm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội….

Những quy định về hiệu lực của Bộ luật hình sự

Nội dung của phần này, quy định về hiệu lực về không gian và hiệu lực về thời gian của Bộ luật hình sự đối với những hành vi phạm tội: Hiệu lực của Bộ luật hình sự đối với những hành vi phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Hiệu lực của Bộ luật hình sự đối với những hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Hiệu lực của Bộ luật hình sự về thời gian.

Những quy định về tội phạm

Bao gồm các quy định về phân loại tội phạm (bốn loại là tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; Tuổi chịu trách nhiệm hình sự; Quy định về đồng phạm (người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức)…

Những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự

Pháp luật quy định các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự bao gồm: Sự kiện bất ngờ, phòng vệ chính đáng, tình thế cấp thiết…

Những quy định về thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự

Các quy định về thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, các trường hợp không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự; Căn cứ miễn trách nhiệm hình sự…

Những quy định về hình phạt

Các nội dung chủ yếu quy định về mục đích của hình phạt,  các hình phạt chính như: cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, tù có thời gian, tù chung thân, tử hình, các hình phạt bổ sung như: cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, cấm cư trú, quản chế, tịch thu tài sản…..

Những quy định về quyết định hình phạt

Bao gồm các quy định về căn cứ quyết định hình phạt, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả; Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng…, các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như: Phạm tội có tổ chức, tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm….

Những quy định về xóa án tích

Người được xóa án tích coi như chưa bị kết án. Bao gồm các quy định về đương nhiên xóa án tích, xóa án tích trong theo quyết định của Tòa án và xóa án tích trong trường hợp đặc biệt.

Những quy định đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Những quy định đối với người dưới 18 tuổi phạm tội bao gồm các nguyên tắc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội, các biện pháp giáo dục, giám sát áp dụng trong trường hợp miễn trách nhiệm hình sự như khiển trách, giáo dục tại xã, phường, thị trấn…

Những quy định về tội phạm cụ thể

Pháp luật phân định thành từng nhóm tội cụ thể như các tội về xâm phạm an ninh quốc gia, các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự củ con nguòi, các tội xâm phạm sở hữu…

III. Các vấn đề cụ thể trong lĩnh vực tố tụng hình sự

Những quy định về cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng

Theo quy định của pháp luật, cơ quan tiến hành tố tụng là cơ quan nhà nước, bao gồm: Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án. Người tiến hành tố tụng bao gồm: Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên; Chánh án, Phó Chánh án Toà án, Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án. Người tham gia tố tụng là những người liên quan tới hành vi phạm tội, có quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án hoặc sự tham gia của họ là cần thiết để làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án.

Những quy định về biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế

Biện pháp ngăn bao gồm: bắt người, tạm giữ, tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú, bảo lĩnh, đặt tiền hoặc tài sản để bảo đảm. Các biện pháp cưỡng chế bao gồm: Kê biên tài sản liên quan đến hành vi phạm tội của pháp nhân; phong tỏa tài khoản của pháp nhân liên quan đến hành vi phạm tội của pháp nhân; ……

Những quy định về khởi tố, điều tra vụ án hình sự

Khởi tố vụ án hình sự diễn ra theo quy trình: (1) Tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; (2) Kiểm tra xác minh các tin tức về tội phạm; (3) Quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự.

Các hoạt động điều tra bao gồm: Khởi tố bị can và hỏi cung bị can; Lấy lời khai của người tham gia tố tụng; Đối chất; Nhận dạng; Khám xét; Kê biên tài sản; Khám nghiệm hiện trường; Khám nghiệm tử thi; Xem xét dấu vết trên thân thể; Thực nghiệm điều tra; Giám định; Các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt.

Những quy định về truy tố

Truy tố là giai đoạn của tố tụng hình sự, trong đó Viện kiểm sát tiến hành các hoạt động cần thiết nhằm truy tố bị can trước Tòa án bằng bản cáo trạng hoặc ra những quyết định tố tụng khác để giải quyết đúng đắn vụ án hình sự.

Trong giai đoạn truy tố Viện kiểm sát kiểm tra lại quá trình điều tra vụ án để từ đó phát hiện những sai sót để kịp thời sửa chữa, khắc phục những vi phạm trong giai đoạn điều tra, tránh được những hậu quả có thể xảy ra, như truy tố oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Những quy định về xét xử vụ án hình sự

Giai đoạn xét xử vụ án hình sự bắt đầu khi viện kiểm sát hoàn tất bản cáo trạng và chuyển hồ sơ vụ án cùng với bản cáo trạng sang Tòa án để thực hiện giai đoạn xét xử sơ thẩm.

Nguyên tắc xét xử của Tòa án Việt Nam là việc xét xử sơ thẩm, phúc thẩm được bảo đảm, điều này không có nghĩa là vụ án nào cũng phải được xét xử theo hai cấp là sơ thẩm và phúc phẩm mà thủ tục phúc thẩm chỉ được tiến hành nếu có kháng cáo hoặc kháng nghị trên cơ sở pháp luật.

Những quy định về nghị án và tuyên án

Chỉ thành viên Hội đồng xét xử mới được tham gia nghị án. Chủ tọa phiên tòa chủ trì việc nghị án có trách nhiệm đưa ra từng vấn đề của vụ án phải được giải quyết để Hội đồng xét xử thảo luận, quyết định.

Sau khi kết thúc việc nghị án Hội đồng xét xử trở lại phòng xét xử để tuyên án. Trường hợp xét xử kín thì chỉ đọc phần quyết định trong bản án. Sau khi đọc xong có thể giải thích thêm về việc chấp hành bản án và quyền kháng cáo.

Những quy định về thi hành bản án, quyết định của tòa án

Việc thi hành bản án, quyết định của tòa án phải đảm bảo tuân thủ pháp luật. Pháp luật hiện nay có những quy định về bản án, quyết định được thi hành ngay và thẩm quyền ra quyết định thi hành án; một số thủ tục về thi hành án tử hình, xét tha tù trước thời hạn có điều kiện, xóa án tích.

Những quy định về xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật

Các bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật có thể bị kháng nghị để giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. Trong đó thủ tục giám đốc thẩm được thực hiện vì có vi phạm nghiêm trọng trong giải quyết vụ án. Thủ tục tái thẩm được thực hiện do có tình tiết mới làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án, quyết định mà Tòa án không biết được khi ra bản án, quyết định đó.

IV. Lý do khách hàng lựa chọn dịch vụ của LawFirm.Vn

  • Tư duy quản trị:

Kết hợp tư duy pháp lý với tư duy quản trị, chúng tôi tin tưởng có thể mang lại cho khách hàng những giá trị vượt trội.

  • Thấu hiểu khách hàng:

Thấu hiểu nhu cầu và mong muốn của khách hàng, chúng tôi sẽ mang lại cho khách hàng các giải pháp phù hợp, hiệu quả cao nhất.

  • Đội ngũ chuyên nghiệp:

Với đội ngũ luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng giải quyết những vấn đề pháp lý phức tạp.

  • Hệ thống đối tác:

Hợp tác chặt chẽ với các đối tác chuyên nghiệp trong nhiều lĩnh vực liên quan, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng các giải pháp tổng thể.

  • Công nghệ, mạng lưới:

Ứng dụng công nghệ (video call, hợp đồng điện tử, gửi và nhận tài liệu điện tử, thanh toán điện tử…), cùng với Mạng lưới văn phòng giao dịch tại nhiều địa phương, chúng tôi hỗ trợ khách hàng dễ dàng tiếp cận, sử dụng dịch vụ, với chi phí hợp lý.

LIÊN HỆ