[Ebook] Hiến pháp 2013 và những điểm mới quan trọng PDF

0 5.093

[Ebook] Hiến pháp 2013 và những điểm mới quan trọng PDF – Nhà xuất bản Hồng Đức.


Lời nói đầu

Trong hệ thống luật thành văn của bất kì quốc gia nào, Hiến pháp đều là đạo luật gốc, đạo luật cao nhất. Việt Nam ta đã có Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992. Hiến pháp năm 1992, sau hơn 20 năm thực hiện, mặc dù đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001, song vẫn cần phải tiếp tục sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện cho phù hợp với định hướng phát triển toàn diện, bền vững, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đáp ứng những thay đổi của đất nước trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động.

Đáp ứng đòi hỏi bức xúc nêu trên, ngày 28/11/2013 Quốc hội khóa XIII, kì họp thứ 6, đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là Hiến pháp sửa đổi mới gồm 11 chương, 120 điều. Có thể khẳng định, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã chắt lọc được tinh hoa, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân.

Để cập nhật thông tin, góp phần tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Hiến pháp, cung cấp kịp thời tài liệu cần thiết để mọi người nghiên cứu, thực hiện, đặc biệt có rất nhiều điểm mới quan trọng, nhiều điều được sửa đổi bổ sung Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách “Hiến pháp năm 2013 và những điểm mới quan trọng”.

Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

Hình minh họa. [Ebook] Hiến pháp 2013 và những điểm mới quan trọng PDF

Nội dung Hiến pháp 2013 và những điểm mới quan trọng PDF

Phần thứ nhất: Hiến pháp năm 2013 và những điểm mới quan trọng

Phần thứ hai: Tổng hợp giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Bảng so sánh giữa Hiến pháp năm 1992 với Hiến pháp năm 2013

Phần thứ ba: Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992


Tải sách – Download

[Ebook] Hiến pháp 2013 và những điểm mới quan trọng PDF:

5/5 - (1 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap