Danh sách các Huyện của tỉnh Hà Tĩnh

0 7.843

Đơn vị hành chính Việt Nam hiện nay được chia thành 3 cấp (cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp Xã). Danh sách các huyện thuộc cấp thứ 2. Hiện nay Tỉnh Hà Tĩnh có 13 đơn vị hành chính cấp Huyện, trong đó có 1 thành phố thuộc tỉnh, 2 thị xã và 10 huyện.


1. Danh sách các huyện của Hà Tĩnh

Danh sách các đơn vị cấp huyện ở Tỉnh Hà Tĩnh được phân theo nhóm (thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện), ở mỗi nhóm thứ tự được sắp xếp theo bảng chữ cái từ a-z.

STT Danh mục ĐVHC cấp Huyện tỉnh Hà Tĩnh
1 Thành phố Hà Tĩnh
2 Thị xã Hồng Lĩnh
3 Thị xã Kỳ Anh
4 Huyện Can Lộc
5 Huyện Cẩm Xuyên
6 Huyện Đức Thọ
7 Huyện Hương Khê
8 Huyện Hương Sơn
9 Huyện Kỳ Anh
10 Huyện Lộc Hà
11 Huyện Nghi Xuân
12 Huyện Thạch Hà
13 Huyện Vũ Quang

2. Hà Tĩnh có bao nhiêu đơn vị cấp huyện?

  • Hà Tĩnh có 1 thành phố thuộc tỉnh
  • Hà Tĩnh có 2 thị xã
  • Hà Tĩnh có 10 huyện

Danh sách các đơn vị cấp huyện của Hà Tĩnh mời các bạn xem lại phần trên!


3. Đơn vị cấp huyện trung tâm của Hà Tĩnh là gì?

Trung tâm của Hà Tĩnh là Thành phố Hà Tĩnh (tỉnh lỵ).

5/5 - (1 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.