Danh sách các Huyện của tỉnh Hà Giang

0 7.610

Đơn vị hành chính Việt Nam hiện nay được chia thành 3 cấp (cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp Xã). Danh sách các huyện thuộc cấp thứ 2. Hiện nay Tỉnh Hà Giang có 11 đơn vị hành chính cấp Huyện, trong đó có 1 thành phố thuộc tỉnh và 10 huyện.


1. Danh sách các huyện của Hà Giang

Danh sách các đơn vị cấp huyện ở Tỉnh Hà Giang được phân theo nhóm (thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện), ở mỗi nhóm thứ tự được sắp xếp theo bảng chữ cái từ a-z.

STTDanh mục ĐVHC cấp Huyện tỉnh Hà Giang
1Thành phố Hà Giang
2Huyện Bắc Mê
3Huyện Bắc Quang
4Huyện Đồng Văn
5Huyện Hoàng Su Phì
6Huyện Mèo Vạc
7Huyện Quản Bạ
8Huyện Quang Bình
9Huyện Vị Xuyên
10Huyện Xín Mần
11Huyện Yên Minh

2. Hà Giang có bao nhiêu đơn vị cấp huyện?

  • Hà Giang có 1 thành phố thuộc tỉnh
  • Hà Giang có 10 huyện

Danh sách các đơn vị cấp huyện của Hà Giang mời các bạn xem lại phần trên!


3. Đơn vị cấp huyện trung tâm của Hà Giang là gì?

Trung tâm của Hà Giang là Thành phố Hà Giang (tỉnh lỵ).

5/5 - (3 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap