Danh sách các Huyện của tỉnh An Giang

0 6.493

Đơn vị hành chính Việt Nam hiện nay được chia thành 3 cấp (cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp Xã). Danh sách các huyện thuộc cấp thứ 2. Hiện nay Tỉnh An Giang có 11 đơn vị hành chính cấp Huyện, trong đó có 2 thành phố thuộc tỉnh, 1 thị xã và 8 huyện.


1. Danh sách các huyện của An Giang

Danh sách các đơn vị cấp huyện ở Tỉnh An Giang được phân theo nhóm (thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện), ở mỗi nhóm thứ tự được sắp xếp theo bảng chữ cái từ a-z.

STTCấp Huyện
1Thành phố Châu Đốc
2Thành phố Long Xuyên
3Thị xã Tân Châu
4Huyện An Phú
5Huyện Châu Phú
6Huyện Châu Thành
7Huyện Chợ Mới
8Huyện Phú Tân
9Huyện Thoại Sơn
10Huyện Tịnh Biên
11Huyện Tri Tôn

2. An Giang có bao nhiêu đơn vị cấp huyện?

  • An Giang có 2 thành phố thuộc tỉnh
  • An Giang có 1 thị xã
  • An Giang có 8 huyện

Danh sách các đơn vị cấp huyện của An Giang mời các bạn xem lại phần trên!


3. Đơn vị cấp huyện trung tâm của An Giang là gì?

Trung tâm của An Giang là Thành phố Long Xuyên (tỉnh lỵ).

5/5 - (1 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap