Yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ văn bằng bảo hộ sáng chế

0 7.108

1. Các trường hợp được yêu cầu hủy bỏ, chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế

Sáng chế đã được cấp văn bằng bảo hộ có thể bị yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực bởi chính doanh nghiệp (là chủ sở hữu văn bằng bảo hộ sáng chế) hoặc bởi cá nhân, tổ chức khác (sau đây gọi chung là bên thứ ba) trong các trường hợp sau đây:

Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế khi:

– Doanh nghiệp không nộp lệ phí gia hạn hiệu lực theo quy định;

– Doanh nghiệp tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp;

– Doanh nghiệp không còn hoạt động kinh doanh mà không có người kế thừa hợp pháp;

Trong trường hợp doanh nghiệp không nộp lệ phí duy trì hiệu lực trong thời hạn quy định thì khi kết thúc thời hạn đó, hiệu lực văn bằng tự động chấm dứt kể từ ngày bắt đầu năm hiệu lực đầu tiên mà lệ phí duy trì hiệu lực không được nộp.

Hình minh họa. Yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ văn bằng bảo hộ sáng chế

Hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế khi:

– Doanh nghiệp nộp đơn đăng ký không có quyền đăng ký và không được chuyển nhượng quyền đăng ký;

– Doanh nghiệp không đáp ứng các điều kiện bảo hộ tại thời điểm cấp văn bằng bảo hộ.

Đối với 02 trường hợp trên, hiệu lực của văn bằng bảo hộ sáng chế sẽ bị hủy bỏ toàn bộ. Trong trường hợp một phần của văn bằng bảo hộ sáng chế không đáp ứng điều kiện bảo hộ thì phần đó sẽ bị hủy bỏ hiệu lực.

Thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế là suốt thời hạn bảo hộ;

2. Thủ tục yêu cầu hủy bỏ/chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế

Để yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế, doanh nghiệp có thể tự mình hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác gửi văn bản yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ thông qua hai hình thức:

– Trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

– Qua bưu điện.

2.1. Thành phần hồ sơ

– Tờ khai yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc Tờ khai yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ (mẫu 04-CDHB quy định tại Phụ lục C ban hành kèm theo Thông tư 01/2007/TT-BKHCN).

– Chứng cứ (nếu có).

– Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục cho cá nhân hoặc Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục cho tổ chức (trường hợp nộp văn bản yêu cầu thông qua đại diện).

– Bản giải trình lý do yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế hoặc Bản giải trình lý do yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế. Trong bản nêu rõ số văn bằng, lý do, căn cứ pháp luật, nội dung đề nghị chấm dứt, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ.

– Các tài liệu liên quan theo quy định tương ứng tại các điểm 7.2, 22.2 và 22.3 của Thông tư 01/2007 TT-BKHCN.

– Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

2.2. Thời hạn giải quyết

– Trường hợp doanh nghiệp là chính chủ văn bằng yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ thì thời hạn giải quyết là: 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ .

– Trường hợp doanh nghiệp là bên thứ ba thực hiện yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ thì thời hạn giải quyết là: 02 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo bằng văn bản về ý kiến của doanh nghiệp để chủ văn bằng bảo hộ có ý kiến. Sau thời hạn này, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định hoặc thông báo từ chối chấm dứt/huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ trong vòng 03 tháng. Thời hạn này có thể kéo dài thêm tối đa 03 tháng nếu chủ văn bằng có ý kiến khác với doanh nghiệp.

2.3. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Cục Sở hữu trí tuệ.

Lưu ý: Trong một văn bản có thể yêu cầu chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực một hoặc nhiều văn bằng bảo hộ nếu có cùng một lý lẽ, với điều kiện doanh nghiệp phải nộp lệ phí theo quy định đối với từng văn bằng bảo hộ.

5/5 - (100 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap