Xem xét dấu vết trên thân thể trong tố tụng hình sự

0 10.194

Xem xét dấu vết trên thân thể là biện pháp điều tra nhằm phát hiện, tìm kiếm dấu vết của tội phạm cũng như các dấu vết có chứa thông tin liên quan đến vụ án trên thân thể người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị hại, người làm chứng.

Đây là biện pháp điều tra tác động trực tiếp đến quyển tự do thân thể của con người nên giống như khám xét người. Biện pháp khám xét người và xem xét dấu vết trên thân thể có sự khác nhau. Đối tượng áp dụng biện pháp xem xét dấu vết trên thân thể là người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị hại và người làm chứng. Mục đích xem xét dấu vết trên thân thể là tìm kiếm các dấu vết có chứa các thông tin về tội phạm và các thông tin khác có ý nghĩa đối với việc giải quyết vụ án trên thân thể của người bị xem xét.

Điều tra viên tiến hành xem xét dấu vết của tội phạm hoặc các dấu vết khác có ý nghĩa đối với việc giải quyết vụ án trên thân thể của những người tham gia tố tụng nêu trên. Nếu cần thiết, Cơ quan điều tra có quyền trưng cầu giám định.

Nguyên tắc xem xét dấu vết trên thân thể được quy định giống với khám xét người. Việc xem xét dấu vết trên thân thể phải do người cùng giới tiến hành và phải có người cùng giới chứng kiến. Trường hợp cần thiết thì có thể mời bác sĩ tham gia. Nghiêm cấm xâm phạm sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người bị xem xét dấu vết trên thân thể.

Khi xem xét dấu vết trên thân thể phải lập biên bản mô tả dấu vết để lại trên thân thể; trường hợp cần thiết phải chụp ảnh, trưng cầu giám định. Biên bản xem xét dấu vết trên thân thể được lập theo quy định tại Điều 178 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

5/5 - (100 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap