Xây dựng và thông báo Thang lương, Bảng lương và định mức lao động

0 137

Dựa trên những quy định tại Bộ Luật lao động 2019 (có hiệu lực ngày 01/01/2021), Nghị định 145/2020/NĐ-CP, LawFirm.Vn sẽ cung cấp những thông tin cần thiết về Xây dựng và thông báo Thang lương, Bảng lương và định mức lao động.

1. Khái niệm

Theo quy đinh tại khoản 1 Điều 90 Bộ Luật lao động 2019 thì Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

2. Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động

Việc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động phải tuân theo những quy định tại Điều 93 Bộ Luật Lao động 2019:

– Người sử dụng lao động phải xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

– Mức lao động phải là mức trung bình bảo đảm số đông người lao động thực hiện được mà không phải kéo dài thời giờ làm việc bình thường và phải được áp dụng thử trước khi ban hành chính thức.

– Người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động.

Lưu ý: điểm b khoản 1 Điều 44 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định Người lao động được tham gia ý kiến về việc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động.

Hình minh họa. Xây dựng và thông báo Thang lương, Bảng lương và định mức lao động

3. Thông báo thang lương, bảng lương và định mức lao động

Khoản 3 Điều 93 Bộ Luật Lao động 2019 quy định Thang lương, bảng lương và mức lao động phải được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện.

Kết luận: Những vấn đề liên quan đến Xây dựng và thông báo Thang lương, Bảng lương và định mức lao động thì phải tuân theo các quy định tại Bộ Luật lao động 2019 (có hiệu lực ngày 01/01/2021), Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

5/5 - (100 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap