Xây dựng quy chế dân chủ tại cơ sở

0 174

Dựa theo quy định tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP, LawFirm.Vn cung cấp các thông tin cần thiết về “Xây dựng quy chế dân chủ tại cơ sở

1. Trách nhiệm của người sử dụng lao động trong xây dựng quy chế dân chủ tại cơ sở

Điều 48 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc xây dựng và ban hành quy chế dân chủ tại cơ sở như sau:

Người sử dụng lao động có trách nhiệm ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc để thực hiện các nội dung quy định về đối thoại tại nơi làm việc và thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc quy định tại Nghị định này.

– Khi xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (nếu có) và nhóm đại diện đối thoại của người lao động (nếu có) để hoàn thiện và ban hành. Đối với những góp ý của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và nhóm đại diện đối thoại của người lao động mà người sử dụng lao động không tiếp thu thì phải nêu rõ lý do.

– Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc phải được phổ biến công khai tới người lao động.

Lưu ý: Người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động thì không phải tổ chức hội nghị người lao động và ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc quy định tại Điều 47, Điều 48 Nghị định này.

Hình minh họa. Xây dựng quy chế dân chủ tại cơ sở

2. Nội dung của quy chế dân chủ tại cơ sở

Nội dung của quy chế dân chủ phải đảm bảo các nội dung sau đây:

– Nội dung, hình thức người sử dụng lao động phải công khai, được quy định tại Điều 43 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, bao gồm:

+ Tình hình sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động;

+ Nội quy lao động, thang lương, bảng lương, định mức lao động, nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của người sử dụng lao động liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động;

+ Các thỏa ước lao động tập thể mà người sử dụng lao động tham gia;

+ Việc trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ do người lao động đóng góp (nếu có);

+ Việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;

+ Tình hình thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động;

+ Nội dung khác theo quy định của pháp luật.

– Nội dung, hình thức người lao động được tham gia ý kiến, được quy định tại Điều 44 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, bao gồm:

+ Xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của người sử dụng lao động liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động;

+ Xây dựng, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động; đề xuất nội dung thương lượng tập thể;

+ Đề xuất, thực hiện giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ;

+ Nội dung khác liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động theo quy định của pháp luật.

– Nội dung, hình thức người lao động được quyết định, được quy định tại Điều 45 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, bao gồm:

+ Giao kết, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật;

+ Gia nhập hoặc không gia nhập tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;

+ Tham gia hoặc không tham gia đình công theo quy định của pháp luật;

+ Biểu quyết nội dung thương lượng tập thể đã đạt được để ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật;

+ Nội dung khác theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận của các bên.

– Nội dung, hình thức người lao động được kiểm tra, giám sát, được quy định tại Điều 46 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, bao gồm:

+ Việc thực hiện hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể;

+ Viêc thực hiện nội quy lao động, quy chế và các văn bản quy định khác của người sử dụng lao động liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động;

+ Việc sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, các quỹ do người lao động đóng góp;

+ Việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động;

+ Việc thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động.

Hội nghị người lao động, được quy định tại Điều 47 Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

3. Nguyên tắc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở làm việc

Theo Điều 42 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, nguyên tắc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở làm việc là:

– Thiện chí, hợp tác, trung thực, bình đẳng, công khai và minh bạch.

– Tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

– Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc không được trái pháp luật và đạo đức xã hội.

Kết luận: Người sử dụng lao động phải thực hiện xây dựng quy chế dân chủ tại cơ sở theo quy định tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP. Các bên thuộc đối tượng điều chỉnh của quy chế dân chủ tại cơ sở phải tuân thủ theo các nguyên tắc thực hiện quy chế dân chủ.

5/5 - (100 bình chọn)


LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng phản hồi tại trang Liên hệ của Website hoặc qua email: support@lawfirm.vn
Có thể bạn quan tâm
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Bình luận tại đây hoặc Hỗ trợ trực tiếp qua zalo: 0782244468x