Văn bản đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện

0 9.739

Văn bản đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện PCCC (Mẫu số PC22) ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi.


1. Văn bản đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện PCCC (Mẫu số PC22)

Mẫu số PC22

……(1)……
……(2)……
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …../…… …….., ngày tháng …. năm …….

ĐỀ NGHỊ
HUẤN LUYỆN, KIỂM TRA, CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN

Kính gửi: ………….(3)………….

Đơn vị: ………………….(2)………………………

Địa chỉ: ……………….

Điện thoại: ……………………….

Căn cứ Điều 33 Nghị định số ……/2020/NĐ-CP ngày …..tháng …….. năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Đề nghị ………..(3)………….. tổ chức huấn luyện, kiểm tra và cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ cho ……….(4)……….. với tổng số học viên là: …………(có danh sách kèm theo).

Thời gian dự kiến từ ngày ….. tháng …… năm …. đến ngày …. tháng … năm………/.

Nơi nhận:
– ……………;
– ……………;
– Lưu: ………

………..(5)……..
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ
HUẤN LUYỆN, KIỂM TRA, CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN
(Kèm theo Công văn số: ……… ngày ….. tháng…..năm……… của ……….(2)……….)

TT Họ và tên Năm sinh Giới tính CCCD/ CMND/ Hộ chiếu Ngày cấp Nơi làm việc/ Thường trú Ghi chú
Nam Nữ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Văn bản đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện PCCC:


2. Hướng dẫn điền biểu mẫu

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có);

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(3) Tên cơ quan Công an kiểm tra, cấp Chứng nhận huấn luyện/cơ sở huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy;

(4) Đối tượng đăng ký huấn luyện, kiểm tra, cấp Chứng nhận;

(5) Chức vụ của người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức, cơ sở.


3. Căn cứ pháp lý

Văn bản đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện PCCC (Mẫu số PC22) ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP

Xem thêmBiểu mẫu sử dụng trong công tác phòng cháy và chữa cháy

5/5 - (100 bình chọn)


LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng phản hồi tại trang Liên hệ của Website hoặc qua email: support@lawfirm.vn
Có thể bạn quan tâm
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận