Trường hợp nào phải hoãn phiên tòa dân sự sơ thẩm?

0 5.020

1. Trường hợp nào phải hoãn phiên tòa dân sự sơ thẩm?

Theo quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa trong các trường hợp sau:

– Thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án;

– Thay đổi Kiểm sát viên;

– Thay đổi người giám định, người phiên dịch;

– Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự vắng mặt tại phiên tòa;

– Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai, nếu đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì Tòa án có thể hoãn phiên tòa;

– Người làm chứng vắng mặt và việc vắng mặt của người làm chứng tại phiên tòa gây khó khăn, ảnh hưởng đến việc giải quyết khách quan, toàn diện vụ án;

– Người giám định vắng mặt (Hội đồng xét xử quyết định vẫn tiến hành xét xử hoặc hoãn phiên tòa);

– Người phiên dịch vắng mặt mà không có người khác thay thế;

– Khi có người tham gia tố tụng vắng mặt tại phiên tòa mà không thuộc trường hợp Tòa án phải hoãn phiên tòa thì chủ tọa phiên tòa phải hỏi xem có ai đề nghị hoãn phiên tòa hay không; nếu có người đề nghị thì Hội đồng xét xử xem xét, quyết định theo thủ tục do Bộ luật này quy định và có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận; trường hợp không chấp nhận thì phải nêu rõ lý do.

Hình minh họa. Trường hợp nào phải hoãn phiên tòa dân sự sơ thẩm?

2. Thời hạn hoãn phiên tòa là bao lâu?

Thời hạn hoãn phiên tòa là không quá 01 tháng, đối với phiên tòa xét xử vụ án theo thủ tục rút gọn là không quá 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa.


3. Quyết định hoãn phiên tòa

Quyết định hoãn phiên tòa phải có các nội dung chính sau đây:

– Ngày, tháng, năm ra quyết định;

– Tên Tòa án và họ, tên những người tiến hành tố tụng;

– Vụ án được đưa ra xét xử;

– Lý do của việc hoãn phiên tòa;

– Thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa.

Quyết định hoãn phiên tòa phải được chủ tọa phiên tòa thay mặt Hội đồng xét xử ký tên và thông báo công khai tại phiên tòa; đối với người vắng mặt thì Tòa án gửi ngay cho họ quyết định đó, đồng thời gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp.

Trường hợp sau khi hoãn phiên tòa mà Tòa án không thể mở lại phiên tòa đúng thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa ghi trong quyết định hoãn phiên tòa thì Tòa án phải thông báo ngay cho Viện kiểm sát cùng cấp và những người tham gia tố tụng về thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa.

5/5 - (2 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap