Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo Bộ luật Hình sự 2015

0 10.316

1. Căn cứ pháp lý

Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy được quy định tại Điều 326 Bộ luật Hình sự 2015 ( sửa đổi bởi Khoản 124 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017):

Điều 326. Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

1. Người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy hoặc hành vi khác truyền bá vật phẩm đồi trụy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 01 gigabyte (GB) đến dưới 05 gigabyte (GB);

b) Ảnh có số lượng từ 100 ảnh đến dưới 200 ảnh;

c) Sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng từ 50 đơn vị đến dưới 100 đơn vị;

d) Phổ biến cho từ 10 người đến 20 người;

đ) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 05 gigabyte (GB) đến dưới 10 gigabyte (GB);

c) Ảnh có số lượng từ 200 ảnh đến dưới 500 ảnh;

d) Sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng từ 100 đơn vị đến dưới 200 đơn vị;

đ) Phổ biến cho từ 21 người đến 100 người;

e) Phổ biến cho người dưới 18 tuổi;

g) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Dữ liệu được số hóa có dung lượng 10 gigabyte (GB) trở lên;

b) Ảnh có số lượng 500 ảnh trở lên;

c) Sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng 200 đơn vị trở lên;

d) Phổ biến cho 101 người trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.


2. Cấu thành tội pham của tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

2.1. Khách thể của tội phạm

Tội phạm xâm phạm đến trật tự công cộng cũng như thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội và truyền thống văn hóa dân tộc.

Hình minh họa. Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

2.2. Mặt khách quan của tội phạm

– Làm ra văn hóa phẩm đồi tmy là tạo ra các loại văn hóa phẩm đồi trụy như tranh ảnh khiêu dâm, phim khiêu dâm.

– Sao chép các loại văn hóa phẩm đồi trụy là những hành vi chụp lại, vẽ lại, viết lại, ghi băng, ghi hình lại các loại văn hóa phẩm đồi trụy.

– Lưu hành văn hóa phẩm đồi trụy là hành vi cho người khác xem, mượn, thuê các loại hình văn hóa phẩm đồi trụy.

– Vận chuyển văn hóa phẩm đồi trụy là hành vi biết rõ là văn hóa phẩm đồi trụy nhưng vẫn vận chuyển từ nơi này đến nơi khác nhằm trục lợi.

– Mua bán văn hóa phẩm đồi trụy là hành vi mua đi, bán lại các văn hóa phẩm đồi trụy (hoặc đổi chác).

– Tàng trừ văn hóa phẩm đồi trụy là hành vi cất giữ trong nhà, tại nơi làm việc, giữ trong người các loại văn hóa phẩm đồi trụy.

– Các hành vi khác truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy có thể là các hành vi dịch, tóm tắt, trích đoạn… các văn hóa phẩm đồi trụy.

2.3. Mặt chủ quan của tội phạm

Người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cô ý, với mục đích nhằm phổ biến các loại văn hóa phẩm đồi trụy nói trên.

2.4. Mặt chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ là chủ thể thường – bất cứ người nào có năng lực TNHS và đạt độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.


3. Hình phạt

* Khung cơ bản được quy định tại khoản 1 Điều 326 BLHS có mức phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm cho các hành vi sau: vật phạm pháp có số lượng lớn; phổ biến cho nhiều người; đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

* Khung tăng nặng thứ nhất được quy định tại khoản 2 Điều 326 BLHS có mức phạt tù từ ba năm đến mười năm cho những trường hợp sau: có tổ chức; vật phạm pháp có số lượng rất lớn; đối với người chưa thành niên; gây hậu quả nghiêm trọng; tái phạm nguy hiểm.

* Khung tăng nặng thứ hai được quy định tại khoản 3 Điều 326 BLHS có mức phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm cho những trường hợp sau: vật phạm pháp có sổ lượng đặc biệt lớn; gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

* Khoản 4 quy định về hình phạt bổ sung, theo đó người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

5/5 - (1 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.