Thông báo về tình hình biến động lao động nếu có hàng tháng

0 152

Tình hình lao động diễn biến ngày càng phức tạp, đó là lí do cần phải thông báo tình hình biến động lao động đến các Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc theo quy định của pháp luật. Dựa trên Nghị định 28/2015/NĐ-CP, Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH, Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXHThông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA, LawFirm.Vn sẽ cung cấp những thông tin cần thiết về vấn đề Thông báo về tình hình biến động lao động nếu có hàng tháng.

1. Thông báo về tình hình biến động lao động nếu có hàng tháng

Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH quy định:

– Người sử dụng lao động thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về số lao động đang làm việc tại thời điểm ngày 01 tháng 10 năm 2015 theo Mẫu số 28 ban hành kèm theo Thông tư này trong thời hạn 30 ngày, kể từ thời điểm nêu trên.
Đối với các đơn vị thành lập sau ngày 01 tháng 10 năm 2015 thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lập phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về số lao động làm việc tại đơn vị theo Mẫu số 28 ban hành kèm theo Thông tư này.
– Trước ngày 03 hằng tháng, người sử dụng lao động phải thông báo theo Mẫu số 29 ban hành kèm theo Thông tư này với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị nếu có (tính theo tháng dương lịch của tháng liền trước thời điểm thông báo).

– Trường hợp, người sử dụng lao động giảm từ 50 lao động trở lên thì phải thông báo ngay với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

2. Trách nhiệm của người sử dụng lao động

Theo khoản 6 điều 32 Nghị định 28/2015/ NĐ-CP thì Người sử dụng lao động có trách nhiệm:

Thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc của người sử dụng lao động khi có biến động lao động làm việc tại đơn vị theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Lưu ý: Đối với các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện được quy định tại điều 3 Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA:

Các trường hợp được xác định là biến động lao động trong đơn vị:

+ Tăng lao động làm việc theo hình thức hợp đồng lao động;

+  Giảm lao động làm việc theo hình thức hợp đồng lao động;

+  Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

– Các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an báo cáo về số lao động tăng, số lao động giảm, lý do tăng, lý do giảm; số lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

– Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm tổng hợp tình hình biến động lao động của các đơn vị để thông báo với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội như sau:

+ Định kỳ sáu tháng đầu năm (trước ngày 15 tháng 7) thông báo với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) về tình hình biến động lao động (tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30 tháng 6);

+ Định kỳ hằng năm (trước ngày 15 tháng 01 của năm sau) thông báo với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) về tình hình biến động lao động (tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó);

Lưu ý:

– Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thông báo về tình hình biến động lao động của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

– Trong thời hạn 7 ngày làm việc tính từ ngày các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an giảm hoặc có kế hoạch giảm từ 100 lao động trở lên phải báo cáo với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để thông báo về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm).

Hình minh họa. Thông báo về tình hình biến động lao động nếu có hàng tháng

3. Báo cáo tình hình lao động biến đổi theo kỳ

Bên cạnh việc thông báo về tình hình biến động lao động hàng tháng nếu có, người sử dụng lao động cũng phải báo cáo tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp theo định kỳ với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định tại khoản 2 điều 6 của Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH

– Người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi về lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 03/2014/NĐ-CP trước ngày 25 tháng 5 và ngày 25 tháng 11 hằng năm theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư này.

– Định kỳ 06 tháng và hằng năm, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi về lao động với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Như vậy, Doanh nghiệp phải báo cáo tình hình sử dụng lao động định kỳ mỗi năm 02 lần:

– Trước ngày 25/05 Doanh nghiệp thực hiện Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm.

– Trước ngày 25/11 Doanh nghiệp thực hiện Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng cuối năm.

Lưu ý:

– Nơi nộp: Phòng hoặc Sở LĐTBXH quận huyện nơi doanh nghiệp trú đóng.

Kết luận: Khi tiến hành các thủ tục Thông báo về tình hình biến độg lao độg thì các cá nhân, tổ chức, doanh nhiệp cần lưu ý các quy định tại Nghị định 28/2015/NĐ-CP, Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH, Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH, Nghị định 03/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA.

5/5 - (100 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap