Thế nào là thống kê, kiểm kê đất đai?

0 134

Thống kê, kiểm kê đất đai là gì? Pháp luật quy định thế nào về vấn đề này? Cùng LawFirm.Vn tìm hiểu qua bài viết này nhé!


1. Thống kê, kiểm kê đất đai là gì?

1.1. Thống kê đất đai là gì?

Khoản 17 Điều 3 Luật Đất đai 2013 định nghĩa thống kê đất đai như sau: “Thống kê đất đai là việc Nhà nước tổng hợp, đánh giá trên hồ sơ địa chính về hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm thống kê và tình hình biến động đất đai giữa hai lần thống kê”.

1.2. Kiểm kê đất đai là gì?

Căn cứ khoản 18 Điều 3 Luật Đất đai 2013, kiểm kê đất đai được giải thích như sau: “Kiểm kê đất đai là việc Nhà nước tổ chức điều tra, tổng hợp, đánh giá trên hồ sơ địa chính và trên thực địa về hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm kiểm kê và tình hình biến động đất đai giữa hai lần kiểm kê”.


2. Mục đích thống kê, kiểm kê đất đai

Căn cứ Điều 3, Thông tư 27/2018/TT-BTNMT, thống kê, kiểm kê đất đai có mục đích như sau:

– Đánh giá thực trạng tình hình quản lý, sử dụng đất và đề xuất các biện pháp tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

– Làm căn cứ để lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

– Làm cơ sở đề xuất điều chỉnh chính sách, pháp luật về đất đai.

– Cung cấp số liệu để xây dựng niên giám thống kê các cấp và phục vụ nhu cầu thông tin đất đai cho các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo, các nhu cầu khác của Nhà nước và xã hội.

Hình minh họa. Thế nào là thống kê, kiểm kê đất đai?

3. Kỳ, thời điểm thống kê, kiểm kê đất đai

Thống kê, kiểm kê đất đai bao gồm thống kê, kiểm kê theo định kỳ và kiểm kê đất đai theo chuyên đề.

Căn cứ Điều 35, Luật Đất đai 2013 và Điều 5; Điều 6, Thông tư 27/2018/TT-BTNMT, kỳ, thời điểm và thời gian thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai được thực hiện theo quy định sau:

3.1. Kỳ thống kê, kiểm kê đất đai

– Thống kê đất đai được tiến hành mỗi năm một lần, trừ năm thực hiện kiểm kê đất đai.

– Kiểm kê đất đai được tiến hành 05 năm một lần.

3.2. Thời điểm và thời gian thực hiện thống kê đất đai

– Thời điểm thống kê đất đai định kỳ hàng năm được tính đến hết ngày 31/12 hàng năm (trừ năm thực hiện kiểm kê đất đai).

– Thời gian thực hiện và thời điểm nộp báo cáo kết quả thống kê đất đai định kỳ hàng năm được quy định như sau:

UBND xã, phường, thị trấn (cấp xã) triển khai thực hiện từ ngày 15/11 hàng năm (trong thời gian thực hiện phải tiếp tục tổng hợp cả các trường hợp biến động đất đai đến ngày 31/12); hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên UBND cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương) trước ngày 16/01 năm sau.

UBND cấp huyện hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên UBND cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) trước ngày 01/02 năm sau.

UBND cấp tỉnh hoàn thành và nộp báo cáo kết quả về Bộ TN&MT trước ngày 16/02 năm sau.

Bộ TN&MT hoàn thành và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 16/3 năm sau.

3.3. Thời điểm và thời gian thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

– Thời điểm kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất định kỳ 05 năm được tính đến hết ngày 31/12 của năm có chữ số tận cùng là 4 và 9.

Ví dụ: Kiểm kê năm 2014, 2019, 2024,…

– Thời gian thực hiện và thời điểm nộp báo cáo kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất định kỳ 05 năm được quy định như sau:

UBND cấp xã triển khai thực hiện từ ngày 01/8 năm kiểm kê (trong thời gian thực hiện phải tiếp tục tổng hợp cả các trường hợp biến động đất đai đến ngày 31/12); hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên UBND cấp huyện trước ngày 16/01 của năm sau.

UBND cấp huyện hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên UBND cấp tỉnh trước ngày 01/3 của năm sau.

UBND cấp tỉnh hoàn thành và nộp báo cáo kết quả về Bộ TN&MT trước ngày 16/4 của năm sau.

Bộ TN&MT hoàn thành và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 16/6 của năm sau.

Lưu ý: Thời gian thực hiện nếu trùng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán thì việc nộp báo cáo kết quả được lùi thời gian bằng số ngày được nghỉ Tết Nguyên đán.

5/5 - (100 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap