Thế nào là hành vi xâm phạm quyền với kiểu dáng công nghiệp?

0 192
Khái niệm kiểu dáng công nghiệp là gì? Thế nào là hành vi xâm phạm quyền với kiểu dáng công nghiệp? Cùng LawFirm.Vn tìm hiểu chi tiết qua bài viết này.


1. Khái niệm kiểu dáng công nghiệp là gì?

Kiểu dáng công nghiệp là một dạng quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến hình thức trực quan của các sản phẩm được sử dụng cho mục đích thương mại hoặc công nghiệp. Hình thức trực quan của sản phẩm là thứ được bảo vệ hơn là bản thân sản phẩm. Các tính năng trực quan được bảo vệ là hình dạng, cấu hình, hoa văn hoặc trang trí. Vi phạm thiết kế là khi một người vi phạm thiết kế đã đăng ký trong thời gian đăng ký. Định nghĩa về vi phạm thiết kế khác nhau ở mỗi khu vực tài phán nhưng thường bao gồm việc sử dụng và làm có mục đích của thiết kế, cũng như nếu thiết kế được nhập khẩu hoặc bán trong quá trình đăng ký. Để hiểu xem một người có vi phạm độc quyền của kiểu dáng đã đăng ký hay không, kiểu dáng đó sẽ được đánh giá theo quy định của từng khu vực tài phán. Hành vi vi phạm là hình thức trực quan của sản phẩm được sản xuất hơn là chức năng của sản phẩm, được đề cập trong các bằng sáng chế. Thông thường các quyết định vi phạm tập trung nhiều hơn vào sự tương đồng giữa hai thiết kế, hơn là sự khác biệt.

Tại Hoa Kỳ, các kiểu dáng công nghiệp được điều chỉnh bởi quy chế bằng sáng chế, được quy định trong 35 USC § 171 Chương 16. Tại đây, sự bảo hộ được đưa ra đối với một thiết kế mới, nguyên bản và trang trí của một bài báo. Cũng như các khu vực pháp lý khác, bằng sáng chế thiết kế tại Hoa Kỳ chỉ cung cấp sự bảo vệ cho các khía cạnh thiết kế trực quan của khớp nối, chứ không phải là chức năng. Chương 28 của 35 USC § 171 bao gồm việc vi phạm các bằng sáng chế, và định nghĩa và vi phạm là không có thẩm quyền, tạo ra, sử dụng, chào bán hoặc bán một kiểu dáng công nghiệp đã được cấp bằng sáng chế. Vi phạm cũng bao gồm mọi nỗ lực vi phạm kiểu dáng công nghiệp và bán các thành phần của các sản phẩm đã được cấp bằng sáng chế.

Hình minh họa. Thế nào là hành vi xâm phạm quyền với kiểu dáng công nghiệp?

2. Thế nào là hành vi xâm phạm với kiểu dáng công nghiệp

2.1. Kiểm tra vi phạm

Việc vi phạm kiểu dáng công nghiệp đã đăng ký có thể được xác định thông qua kiểm tra bằng “con mắt của một người quan sát bình thường”. Điều này có nghĩa là sự xuất hiện của một thiết kế bị buộc tội bị coi là vi phạm, nếu thiết kế đó tương tự đáng kể và người ta có thể mua sản phẩm thiết kế bị buộc tội vì nghĩ rằng đó là thiết kế đã được cấp bằng sáng chế. Thử nghiệm này dựa trên việc một người quan sát bình thường đã quen thuộc với sản phẩm và có thể phân biệt giữa thiết kế đã đăng ký và thiết kế mỹ thuật trước đó. Trường hợp của Nữ thần Ai Cập v Swisa Inc. là chìa khóa trong việc áp dụng thử nghiệm quan sát viên thông thường. Tòa án nhận thấy rằng đối với một thiết kế bị vi phạm, thiết kế bị cáo buộc phải chiếm đoạt thiết kế đã đăng ký. Sự vi phạm nằm trong sự giống nhau giữa các thiết kế được phân biệt với cơ sở nghệ thuật trước đó. Ví dụ, khi đánh giá mức độ giống nhau tổng thể của các thiết kế, điều 19 của Đạo luật về thiết kế 2003 (Cth) cung cấp danh sách các yếu tố cần xem xét khi kiểm tra vi phạm. Điều này bao gồm việc hiểu sự khác biệt giữa các thiết kế hơn là nhấn mạnh sự tương đồng. Cần phải có nhiều trọng lượng hơn cho sự tương đồng giữa hai thiết kế. Nếu một khía cạnh của thiết kế về cơ bản là giống nhau, thì phải coi trọng tầm quan trọng của khía cạnh đó của thiết kế.

Người ra quyết định phải tiếp tục quan điểm từ tiêu chuẩn của một người đã quen thuộc với các sản phẩm, người sử dụng được thông tin. Kiểm tra ‘người dùng được thông báo’ cũng có thể được sử dụng để xác định hành vi vi phạm thiết kế đã đăng ký hoặc chưa đăng ký. Người dùng được thông báo có thể bao gồm từ một người tiêu dùng đến một chuyên gia trong lĩnh vực có trình độ kỹ thuật. Người dùng sẽ có thể nhận thấy sự khác biệt nhỏ giữa thiết kế và có thể được coi là người đặc biệt tinh ý đã có trải nghiệm cá nhân hoặc kiến ​​thức chính về sản phẩm. Người dùng được thông báo không phải lúc nào cũng là chuyên gia về người tiêu dùng để trở thành đối tượng thử nghiệm trong mọi trường hợp. Người dùng được thông báo được chọn phải là người đã quen thuộc đáng kể với hình thức, cách sử dụng và bản chất của sản phẩm.

2.2. Đối tượng

Trong luật kiểu dáng công nghiệp và bằng sáng chế, các chuyên gia được coi là những người ra quyết định chính trong việc đánh giá sự giống và khác nhau của các thiết kế. Vì vi phạm được đánh giá từ các đối tượng khác nhau của thiết kế, ví dụ: người tiêu dùng và chuyên gia, động cơ vi phạm được phân biệt. Người tiêu dùng lưu ý rằng các thiết kế bị buộc tội là sản phẩm thay thế khi chúng hoạt động theo những cách tương tự. Đối với người tiêu dùng, các thiết kế sẽ có thể hoán đổi cho nhau.

Việc kiểm tra việc vi phạm bằng sáng chế thiết kế dựa trên nhãn hiệu nhiều hơn là từ luật bằng sáng chế. Khi thử nghiệm gợi lên đối tượng là những người mua hợp lý thiết kế hoặc sản phẩm, tương tự như thử nghiệm nhãn hiệu. Như đã đề cập, hành vi vi phạm được đánh giá “dưới con mắt của một người quan sát bình thường”. Từ đó, đối tượng để kiểm tra vi phạm là một quan sát viên bình thường được đặt vào vị trí để xác định sự tương đồng của các thiết kế.

2.3. Thực thi

Để bắt đầu các thủ tục thực thi, phải quyết định xem Tòa án có xác định rằng sản phẩm vi phạm kiểu dáng đã đăng ký hay không và nếu kiểu dáng đó là đăng ký hợp lệ. Chủ sở hữu thiết kế đã đăng ký chỉ có thể xem xét các thủ tục thực thi khi đã có giấy chứng nhận kiểm tra. Để thực thi quyền thiết kế đối với một nhà thiết kế vi phạm, chủ sở hữu của thiết kế đã đăng ký phải bắt đầu quá trình kiểm tra. Điều này phù hợp với chứng chỉ kiểm tra. Cơ quan đăng ký thiết kế sẽ không cấp giấy chứng nhận thẩm định kiểu dáng bị coi là không hợp lệ vì kiểu dáng không có tính mới hoặc tính khác biệt. Việc kiểm tra sẽ bao gồm việc so sánh các thiết kế đã tồn tại trước khi nộp đơn đăng ký thiết kế. Việc kiểm tra của người quan sát bình thường cho phép các thiết kế đã đăng ký có những điểm tương đồng đáng kể có phạm vi thực thi rộng hơn.

Trong số nhiều khu vực pháp lý, một bên bị đe dọa vi phạm thường được phép yêu cầu cứu trợ ngay cả khi thiết kế chưa được chứng nhận. Hành động có thể được thực hiện để bảo vệ thiện chí và danh tiếng của chủ sở hữu thiết kế.

2.4. Tòa án

Tòa án là một khía cạnh thiết yếu trong việc thực thi vi phạm thiết kế. Các chuyên gia do tòa án chỉ định có lợi cho thủ tục thực thi, vì một hội đồng đánh giá như luật sư bằng sáng chế, nhà thiết kế và kỹ sư nâng cao kiến ​​thức kỹ thuật hạn chế mà một thẩm phán có thể có trong một lĩnh vực nhất định. [26] Tòa án sẽ đánh giá thiệt hại dựa trên thiệt hại về lợi nhuận và danh tiếng của chủ sở hữu thiết kế cũng như lợi nhuận mà người vi phạm thu được. Việc quản lý hồ sơ được hỗ trợ bởi Tòa án nhằm đưa ra phương pháp kinh tế và hiệu quả nhất để đưa các thủ tục vi phạm ra xét xử.

2.5. Giải quyết tranh chấp

Giải quyết tranh chấp thay thế có thể là một cách hiệu quả hơn để giải quyết vi phạm thiết kế, vì các cơ chế thực thi thường không phù hợp với các tranh chấp phổ biến phát sinh. Các tranh chấp về thiết kế có thể liên quan đến các vấn đề kỹ thuật và thương mại phức tạp mà một chuyên gia có thể xác định tốt hơn trong việc giải quyết tranh chấp thay thế thay vì sử dụng nhân chứng trong tòa án. Trọng tài và hòa giải thích hợp để giải quyết các tranh chấp về sở hữu trí tuệ, vì hầu hết các tranh chấp phổ biến liên quan đến các yêu cầu bồi thường thiệt hại nhỏ. Đối với các tranh chấp về sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp thay thế cung cấp các lợi ích bao gồm bảo mật, kiểm soát tốt hơn quy trình và một kết quả trung lập hơn. Giải quyết tranh chấp thay thế hiệu quả hơn về mặt chi phí so với kiện tụng, do đó hấp dẫn hơn đối với các công ty và cá nhân nhỏ hơn không có nguồn lực, thời gian và kinh phí để giải quyết các vụ việc tại tòa án.

5/5 - (100 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.