Thành lập công đoàn

0 89

Công đoàn là giúp người lao động đoàn kết đàm phán với người sử dụng lao động về tiền lương, thời giờ làm việc, lợi ích và các điều kiện làm việc khác. Vậy thành lập công đoàn là thành lập một tổ chức đại diện cho lợi ích tập thể của người lao động. Sau đây, LawFirm.Vn sẽ cung cấp những thông tin cần thiết theo quy định Điều lệ Công đoàn 2020, Nghị định 98/2014/NĐ-CP.

1. Điều kiện thành lập Công đoàn cơ sở

Theo điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định 98/2014/NĐ-CP để thành lập Công đoàn doanh nghiệp có từ 5 đoàn viên công đoàn, hoặc người lao động có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam, đủ điều kiện thành lập tổ chức Công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

2. Thời gian thành lập Công đoàn cơ sở

Theo điểm b, c khoản 1 Điều 5 Nghị định 98/2014/NĐ-CP thời gian thành lập Công đoàn cơ sở được quy định như sau:

– Chậm nhất sau sáu tháng kể từ ngày doanh nghiệp được thành lập và đi vào hoạt động, công đoàn địa phương, công đoàn ngành, công đoàn khu công nghiệp, khu chế xuất phối hợp cùng doanh nghiệp thành lập tổ chức Công đoàn theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tập thể lao động.

– Sau thời gian nói trên, nếu doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức Công đoàn, Công đoàn cấp trên có quyền chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời của doanh nghiệp để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tập thể lao động.

Hình minh họa. Thành lập công đoàn

3. Trình tự thành lập Công đoàn cơ sở

Theo khoản 1 Điều 14 Điều lệ Công đoàn 2020, trình tự thành lập Công đoàn cơ sở như sau:

– Những nơi chưa có công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở, người lao động tự nguyện lập ban vận động thành lập công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở (gọi tắt là ban vận động).

– Ban vận động thực hiện tuyên truyền, vận động, tiếp nhận đơn xin gia nhập công đoàn của người lao động.

– Khi có đủ điều kiện thành lập công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở theo quy định, thì ban vận động tổ chức đại hội thành lập công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở và đăng ký với công đoàn cấp trên theo phân cấp đối tượng tập hợp quy định tại Điều 17 Điều lệ này; công đoàn cấp trên xem xét, công nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở.

– Hoạt động của ban chấp hành công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở được tiến hành từ khi có quyết định công nhận của công đoàn cấp trên.

Kết luận: Để thành lập công đoàn cần tuân theo quy định tại Nghị định 98/2014/NĐ-CP và Điều lệ Công đoàn 2020.

5/5 - (100 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap