Thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự của TAND các cấp

0 1.191

1. Cơ sở của việc phân định thẩm quyền của toà án các cấp

Việc phân định thẩm quyền sơ thẩm giữa các cấp toà án bảo đảm cho việc giải quyết vụ việc được chính xác, đúng pháp luật. Việt Nam, hệ thống toà án được tổ chức theo đơn vị hành chính lãnh thổ. Trong các toà án chỉ toà án nhân dân cấp huyện toà án nhân dân cấp tỉnh thẩm quyền xét xử thẩm các vụ việc dân sự. Do vậy, việc phân định thẩm quyền xét xử thẩm giữa toà án các cấp được thực hiện đối với toà án nhân dân cấp huyện toà án nhân dân cấp tỉnh.

sở của việc phân định thẩm quyền giữa các cấp toà án đường lối, chính sách của Đảng về hoạt động pháp, tính chất phức tạp của từng loại vụ việc, hệ thống tổ chức toà án, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thực tế của đội ngũ cán bộ toà án, điều kiện sở vật chất, phương tiện kỹ thuật cũng như hiệu quả kinh tế của việc giải quyết vụ việc. Ngoài ra, việc phân định thẩm quyền giữa các cấp toà án cũng phải trên sở đảm bảo thuận lợi cho việc tham gia tố tụng của đương sự cũng như hiệu quả thực tế của việc bảo vệ quyền lợi cho họ. vậy, việc mở rộng thấm quyền xét xử sơ thẩm của toà án nhân dân cấp huyện sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đương sự tham gia tố tụng để bảo vệ quyền lợi của mình thuận lợi cho toà án trong việc giải quyết nhanh chóng vụ việc, kịp thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đương sự. Đây cũng một giải pháp để giảm áp lực về công việc cho toà án nhân dân cấp tỉnh, tạo điều kiện cho toà án nhân dân cấp tỉnh thể tập trung vào việc xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm nhằm nâng cao chất lượng xét xử của toà án.

Hình minh họa. Thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự của TAND các cấp

2. Thẩm quyền của toà án nhân dân các cấp

Về nguyên tắc, toà án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm hầu hết các vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền dân sự của toà án, trừ những vụ việc thuộc thẩm quyền của toà án nhân dân cấp tỉnh. Đối với những vụ việc có tính chất phức tạp đòi hỏi những điều kiện đặc biệt về chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ toà án cũng như những điều kiện về phương tiện kỹ thuật, về uỷ thác tư pháp với nước ngoài hoặc những vụ việc mà việc giải quyết của toà án nhân dân cấp huyện không đảm bảo sự vô tư, khách quan sẽ thuộc thẩm quyền của toà án nhân dân cấp tỉnh. Hiện nay, các quy định của Điều 35 và Điều 37 BLTTDS năm 2015 về phân định thẩm quyền của toà án nhân dân các cấp cũng tuân theo nguyên tắc này.

Theo quy định ti Điều 35 BLTTDS năm 2015 được sửa đổi thì toà án nhân dân cấp huyện thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc sau đây:

Các tranh chấp, yêu cầu về dân sự, hôn nhân gia đình thuộc thẩm quyền dân sự của toà án; tranh chấp, yêu cầu về huỷ việc kết hôn trái pháp luật, giải quyết việc ly hôn, các tranh chấp về quyền nghĩa vụ của vợ chồng, cha mẹ con, về nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi giám hộ giữa công dân Việt Nam trú khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng cùng trú khu vực biên giới với Việt Nam.

Một số tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa nhân, tổ chức đăng kinh doanh với nhau đều mục đích lợi nhuận (khoản 1 Điều 30 BLTTDS năm 2015); yêu cầu huỷ bỏ nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp (khoản 1 Điều 31 BLTTDS năm 2015).

Các tranh chấp lao động thuộc thẩm quyền của toà án (Điều 32 BLTTDS năm 2015); yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể hiệu (khoản 1 Điều 33 BLTTDS năm 2015).

Tuy vậy, đối với những tranh chấp, yêu cầu trên đương sự hoặc tài sản nước ngoài hoặc cần phải uỷ thác pháp cho quan lãnh sự của Việt Nam nước ngoài, cho toà án nước ngoài thì không thuộc thẩm quyền giải quyết của toà án nhân dân cấp huyện.

Theo quy định tại Điều 37 BLTTDS năm 2015, toà án nhân dân cấp tỉnh thẩm quyền giải quyết theo thủ tục thẩm các loại vụ việc sau:

Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính không đúng theo quy định của pháp luật về cạnh tranh; tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa nhân, tổ chức với nhau đều mục đích lợi nhuận; tranh chấp giữa người chưa phải thành viên công ty nhưng giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên của công ty; tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa công ty với người quản trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty, các yêu cầu liên quan đến việc Trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật về trọng tài thương mại; yêu cầu bắt giữ tàu bay, tàu biển theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng Việt Nam, về hàng hải Việt Nam; yêu cầu xét tính hợp pháp của cuộc đình công.

Đối với những tranh chấp, yêu cầu về dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động đương sự hoặc tài sản nước ngoài hoặc cần phải uỷ thác pháp cho quan đại diện nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam nước ngoài, cho toà án, quan thẩm quyền của nước ngoài.

Yêu cầu công nhận cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định về dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động của toà án nước ngoài; quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của toà án nước ngoài; yêu cầu công nhận cho thi hành tại Việt Nam phán quyết kinh doanh, thương mại, phán quyết lao động của trọng tài nước ngoài.

Ngoài ra, toà án nhân dân cấp tỉnh còn thẩm quyền thẩm những vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền của toà án nhân dân cấp huyện toà án nhân dân cấp tỉnh tự mình lấy lên để giải quyết khi xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của toà án nhân dân cấp huyện. Thông thường, toà án nhân dân cấp tỉnh thể lấy những vụ việc thuộc thẩm quyền của toà án nhân dân cấp huyện để giải quyết trong những trường hợp việc vận dụng pháp luật, chính sách nhiều khó khăn, phức tạp; việc điều tra thu thập chứng cứ nhiều khó khăn hoặc phải giám định kỹ thuật phức tạp; đương sự cán bộ chủ chốt địa phương, những người uy tín trong tôn giáo xét thấy việc xét xử toà án nhân dân cấp huyện không lợi về chính trị hoặc vụ việc liên quan đến thẩm phán, phó chánh án, chánh án toà án nhân dân cấp huyện. Theo yêu cầu của đương sự, toà án nhân dân cấp tỉnh cũng thể lấy những vụ việc thuộc thẩm quyền của toà án nhân dân cấp huyện lên để xét xử nếu xét thấy do chính đáng.

5/5 - (100 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap