So sánh DPU và DDP trong Incoterms 2020

0 11.363

DPU và DDP là 2 điều kiện quan trọng được đề cập trong incoterm 2020 có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/01/2020. Giữa 2 điều kiện DPU và DDP có nhiều điểm khác nhau.

– Điều kiện DPU (Delivered At Place Unload: Giao tại địa điểm chỉ định)

– Điều kiện DDP (Delivered Duty Paid: Giao đã trả thuế)


1. Về cách viết trên hợp đồng

– Cách viết Điều kiện DPU: DPU [Nơi đến quy định] Incoterms 2020

– Cách viết Điều kiện DDP: DDP [nơi đến quy định] Incoterms 2020


2. Về trách nhiệm của người bán

2.1. Điều kiện DPU

– Sản xuất đóng gói hàng hóa theo đúng tiến độ,

– Thông quan xuất khẩu

– Ký hợp đồng vận tải tới nơi người mua chỉ định nhận hàng ( hợp đồng vận tải quốc tế, nội địa tại nước nhập khẩu)

– Hỗ trợ cung cấp chứng từ để người mua thông qua nhập khẩu

– Thông báo cho người mua về các vấn đề liên quan đến nhận hàng.

– Bốc dỡ hàng hóa từ phương tiện vận chuyển tại điểm đã thỏa thuận trong hợp đồng.

– Nghĩa vụ của người mua

2.2. Điều kiện DDP

– Người bán phải giao hàng bằng cách đặt hàng đã thông quan nhập khẩu dưới sự định của người mua trên phương tiện vận tải đến và sẵn sàng để dỡ tại địa điểm đến chỉ định

– Có trách nhiệm trở hàng đã thông quan nhập khẩu tới nơi đến mà người mua chỉ định

– Người bán không có nghĩa vụ với người mua về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm.

Hình minh họa. So sánh DPU và DDP trong incoterms 2020

3. Về trách nhiệm của người mua

3.1. Điều kiện DPU

– Nhận hàng tại địa chỉ người bán giao hàng, lúc này hàng đã được dỡ xuống địa chỉ nhận hàng.

– Chịu trách nhiệm vận tải từ nơi nhận hàng về kho nhập hàng nếu có

– Thanh toán chi phí với các bên dịch vụ vận tải liên quan và nhà cung cấp.

3.2. Điều kiện DDP

Nhận hàng tại nơi chỉ định và thanh toán tiền cho người bán. Hàng hóa lúc này đã được thông quan nhập khẩu người mua không phải làm gì hết.


4. Về nơi chuyển giao rủi ro

4.1. Điều kiện DPU

Người bán chịu mọi rủi ro về tổn thất hàng tới khi được giao an toàn tại mặt đất nơi người mua chỉ định nhận hàng.  Như vậy người bán phải đảm bảo an toàn cho hàng tới nơi người mua nhận hàng.

4.2. Điều kiện DDP

Rủi ro được chuyển giao tại thời điểm hàng được người bán giao cho người mua nơi người mua nhận hàng, sau khi nhận hàng từ người bán người mua sẽ chịu mỏi rủi ro liên quan tới hàng hóa.

5/5 - (100 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap