So sánh điều kiện CIP và CPT trong incoterms 2020

0 38.063

CIP và CPT là 2 điều kiện quan trọng được đề cập trong incoterms 2020 có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/01/2020. Giữa 2 điều kiện này có nhiều điểm khác nhau.


1. Điều kiện CIP (Carriage & Insurance Paid To: Cước phí và bảo hiểm trả tới)

Cách viết trên chứng từ: CIP [Nơi đến quy định] Incoterms 2020

1.1. Trách nhiệm của người bán

– Giao hàng đã thông quan xuất khẩu tới địa chỉ nhận hàng người mua chỉ định. Để làm việc này người bán sẽ thực hiện các công viêc sau:

– Sản xuất, đóng gói đảm bảo đủ sản lượng hàng kéo hàng ra cảng xuất theo đúng tiến độ

– Thông quan xuất khẩu

– Ký hợp đồng vận trở tới địa chỉ người mua nhận hàng ( vận tải quốc tế, nội địa đầu nhập..)

– Hỗ trợ cung cấp chứng từ nhập khẩu theo yêu cầu của người mua để thông quan nhập khẩu

– Ký hợp đồng vận tải quốc tế với điều khoản cao nhất cho người mua hưởng (Điều khoản loại A)

1.2. Trách nhiệm của người mua

– Thông quan nhập khẩu

– Nhận hàng tại nơi người chuyên chở do người bán giao hàng

– Dỡ hàng từ phương tiện vận tải xuống nhập kho tiêu thụ ( nếu thỏa thuận có viêc người chuyên chở do người bán thuê phải dỡ hàng xuống thì người mua không phải dỡ hàng từ phương tiện vận tải trở tới nữa)

1.3. Chuyển giao rủi ro

Rủi ro được chuyển giao từ người bán qua người mua khi hàng được giao cho người chuyên chở đầu tiên. Như vậy người bán có trách nhiệm chở hàng tới nơi nhận hàng chỉ định nhưng không đảm bảo an toàn cho hàng hóa.

Hình minh họa. So sánh điều kiện CIP và CPT trong incoterms 2020

2. Điều kiện CPT (Carriage Paid To: Cước phí trả tới)

Cách viết: CPT [Nơi đến quy định] Incoterms 2020

2.1. Trách nhiệm của người bán

– Giao hàng đã thông quan xuất khẩu tới địa điểm người mua chỉ định nhận hàng

– Có trách nhiệm thông quan xuất khẩu nhưng không có trách nhiệm thông quan nhập khẩu, Có trách nhiệm cung cấp giấy phép hỗ trợ người mua thông quan nhập khẩu

– Ký hợp đồng vận tải giao hàng tới địa chỉ người mua chỉ định nhận hàng có thể tại cảng nhập hoặc sâu bên trong nước nhập khẩu

2.2. Nghĩa vụ của người mua

– Có nghĩa vụ thông quan nhập khẩu

– Nhận hàng tại địa điểm chỉ định từ người chuyên chở do người bán thuê.

– Bốc xếp hàng vào kho tiến hành nhập kho tiêu thụ hàng hóa

2.3. Chuyển giao rủi ro

Rủi ro được chuyển giao từ người bán qua người sau khi hàng hóa được giao cho người chuyên chở đầu tiên. Như vây, CPT có người bán có trách nhiệm giao hàng tới nơi chỉ định nhận hàng nhưng không đảm bảo được an toàn cho hàng hóa, rủi ro vẫn là người mua chịu.

5/5 - (101 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.