Quy định về tổ chức và hoạt động của thị trường giao dịch chứng khoán

0 4.440

Sau các quy định về địa vị pháp lý của các chủ thể và quy định về phát hành chứng khoán ra công chúng, việc tổ chức thị trường giao dịch như thế nào và tiến hành các hoạt động giao dịch trên thị trường ra sao cũng là điều rất quan trọng và luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nhà làm luật ở các nước trên thế giới.

Hầu hết các nước đều dành một phần đáng kể các điều khoản của Luật Chứng khoán để quy định về các hình thức tổ chức thị trường và những hoạt động chủ yếu của thị trường giao dịch chứng khoán.

Về tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán, các quy định hiện hành ở Việt Nam tập trung thể chế hóa hai hình thức cơ bản là sở giao dịch chứng khoán và trung tâm giao dịch chứng khoán. Các quy định này hướng vào việc làm rõ đối tượng giao dịch và cách thức giao dịch tại sở giao dịch cũng như tại trung tâm giao dịch chứng khoán, thông qua đó nhằm phân biệt sự khác nhau cơ bản giữa hai hình thức tổ chức thị trường giao dịch tập trung tại Việt Nam.

Về hoạt động của thị trường giao dịch chứng khoán, ngoài việc quy định các nguyên tắc hoạt động của thị trường làm nền tảng cho các hoạt động giao dịch, pháp luật còn quy định rõ các hoạt động chủ yếu của thị trường giao dịch chứng khoán như:

a) Đăng ký giao dịch chứng khoán;

b) Niêm yết chứng khoán;

c) Giao dịch chứng khoán;

d) Lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán;

đ) Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

5/5 - (100 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap