Quy định về Đăng ký xe tạm thời

0 139

Khi thực hiện thủ tục đăng ký xe tạm thời, cần lưu ý những quy định của pháp luật về Thông tư 58/2020/TT-BCA. Sau đây, LawFirm.Vn sẽ trình bày rõ hơn về vấn đề này.

1. Các loại xe phải đăng ký tạm thời

Theo Điều 12 Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định các loại xe phải đăng ký xe tạm thời bao gồm

– Xe chưa được đăng ký, cấp biển số chính thức có nhu cầu tham gia giao thông; xe đăng ký ở nước ngoài được cơ quan thẩm quyền cho phép vào Việt Nam du lịch, phục vụ hội nghị, hội chợ, triển lãm, thể dục, thể thao; xe phục vụ hội nghị do Đảng, Nhà nước, Chính phủ tổ chức; xe ô tô làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe để tái xuất về nước hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam và xe có quyết định điều chuyển, bán, cho, tặng.

Hình minh họa. Quy định về Đăng ký xe tạm thời

2. Thời hạn có giá trị của giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời, nơi đăng ký xe tạm thời

Theo Điều 14 Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định về thời hạn có giá trị của giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời, nơi đăng ký xe tạm thời như sau:

– Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời có giá trị thời hạn sử dụng tối đa 30 ngày.

– Xe thuộc những đối tượng quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 5 Điều 13 Thông tư này: Thời hạn giá trị của giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời được ghi theo thời hạn mà cơ quan thẩm quyền cho phép để phục vụ các hoạt động đó.

– Xe đăng ký tạm thời được phép tham gia giao thông theo thời hạn, tuyến đường và phạm vi hoạt động ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời.

– Chủ xe được đăng ký tại cơ quan đăng ký xe nơi gần nhất.

3. Về hồ đăng ký xe tạm thời

Theo Điều 13 Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định về hồ sơ đăng ký xe tạm thời như sau:

– Xe sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam:

+ Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu số 01);

+ Bản sao hóa đơn bán hàng theo quy định hoặc phiếu xuất kho.

– Xe nhập khẩu; tạm nhập tái xuất có thời hạn, quá cảnh:

+ Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu số 01);

+ Bản sao Tờ khai hàng hóa xuất, nhập khẩu hoặc bản kê khai chi tiết nhập khẩu xe. Đối với xe đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu, thủ tục đăng ký, cấp biển số tạm thời giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này.

– Xe được cơ quan có thẩm quyền cho phép vào Việt Nam để phục vụ hội nghị, hội chợ, triển lãm, thể dục, thể thao; xe nước ngoài vào du lịch tại Việt Nam và xe phục vụ hội nghị do Đảng, Nhà nước, Chính phủ tổ chức: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc danh sách xe được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị đăng ký.

– Xe ô tô của người nước ngoài, đăng ký ở nước ngoài tay lái bên phải (tay lái nghịch), tay lái bên trái tham gia giao thông theo hình thức Canavan được phép tham gia giao thông theo quy định của pháp luật:

+ Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu số 01);

+ Văn bản cho phép tham gia giao thông tại Việt Nam của cơ quan có thẩm quyền.

Kết luận: Trên đây là một số lưu ý mà LawFirm.Vn gửi đến bạn đọc dựa trên Thông tư 58/2020/TT-BCA về đăng ký xe tạm thời. Các chủ thể thuộc đối tượng cần đăng ký xe tạm thời cần hiểu rõ để thực hiện.

5/5 - (100 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap