Pháp luật thương mại dịch vụ Việt Nam và hội nhập kinh tế quốc tế

0 5.265

[Ebook] Pháp luật thương mại dịch vụ Việt Nam và hội nhập kinh tế quốc tế PDF – Nhà xuất bản Bưu điện.


Lời giới thiệu

Thương mại dịch vụ (TMDV) có vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế – xã hội của mỗi quốc gia và đang ngày càng tỏ rõ màu thể, thu hút sự quan tâm của Tổ chức Thương mại thế giới (World Trade Organization – WTO) cũng như của các nước trong đó có Việt Nam. TMDV là lĩnh vực rộng lớn có liên quan đến mọi mặt, mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh tác động đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ngày 15/4/1994, “Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ – GATS” ra đời đã đặt nền móng và khuôn khổ pháp lý quốc tế đồng bộ đầu tiên cho TMDV, trực tiếp tác động chỉ phối đến tất cả các hiệp định song phương và đa phương trên thế giới, buộc các nước thành viên phải tuân thủ.

Đối với Việt Nam thực tế những năm qua cho thấy, khu vực dịch vụ đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và tạo ra nhiều công ăn việc làm mới. Năm 2003, khu vực dịch vụ đã đóng góp tới hơn 40% GDP với mức tăng trưởng ngày càng cao. Hệ thống luật pháp kinh tế đang dần được phát triển và hoàn thiện theo kinh tế thị trường cũng như đáp ứng các chuẩn mực quốc tế. Việc coi dịch vụ là một dạng hàng hóa dẫn đến pháp luật điều chỉnh TMDV thiếu thống nhất, thường tập trung vào từng lĩnh vực cụ thể nêu trong Bộ luật Dân sự, Luật Thương mại, các văn bản luật chuyên ngành như Luật Hàng hải, Luật Bảo hiểm… Việc xây dựng được khung pháp lý thống nhất về TMDV phù hợp không những góp phần tạo lập hành lang pháp lý để thúc đẩy sự phát triển của TMDV, mà còn góp phần đẩy nhanh quả trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Để góp phần vào việc xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp luật điều chỉnh hoạt động TMDV, đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta nói chung và ngành Bưu chính.

Viễn thông, Công nghệ thông tin nói riêng; Nhà xuất bản Bưu điện xuất bản cuốn sách “Pháp luật thương mại dịch vụ Việt Nam và hội nhập kinh tế quốc tế, do PGS.TS. Nguyễn Như Phát và TS. Phan Thảo Nguyên biên soạn. Nội dung cuốn sách gồm 03 chương và phần phụ lục, sẽ đề cập đến những kiến thức cơ bản nhất về hoàn thiện pháp luật thương mại dịch vụ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa về kinh tế, bao gồm: Những vấn đề lý luận về thương mại dịch vụ và pháp luật thương mại dịch vụ, Thực trạng pháp luật thương mại dịch vụ ở Việt Nam; Hoàn thiện pháp luật thương mại dịch vụ ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Hy vọng, cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các cán bộ lãnh đạo, các nhà quản lý, các doanh nghiệp, các nhà hoạch định chính sách về thương mại dịch vụ trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực và thế giới; đồng thời cuốn sách là tài liệu học tập, nghiên cứu đối với giáo viên, sinh viên thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và các cơ sở đào tạo chuyên ngành Bưu điện.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hình minh họa. Pháp luật thương mại dịch vụ Việt Nam và hội nhập kinh tế quốc tế

Nội dung sách Pháp luật thương mại dịch vụ Việt Nam và hội nhập kinh tế quốc tế

Chương 1. Những vấn đề lý luận về thương mại dịch vụ và pháp luật thương mại dịch vụ

Chương 2. Thực trạng pháp luật thương mại dịch vụ ở Việt Nam

Chương 3. Hoàn thiện pháp luật thương mại dịch vụ ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế


Download – Tải sách

Pháp luật thương mại dịch vụ Việt Nam và hội nhập kinh tế quốc tế PDF:

5/5 - (1 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap