Nội dung quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh

0 7.047

Bí mật kinh doanh được bảo hộ chống lại việc sử dụng và công bố trái phép dưới nhiều hình thức pháp lý khác nhau. Một số nước đã có quy định cụ thể về bảo hộ bí mật kinh doanh theo Luật cạnh tranh không lành mạnh hoặc theo một phần của luật khác.

Một số nước khác lại coi bí mật kinh doanh là một phần của của luật bồi thường thiệt hại. Nhiều nước đã ban hành các quy định theo Luật Hình sự, Luật Hành chính, Luật Thương mại hoặc Luật Dân sự ngăn cấm sử dụng hoặc bộc lộ bất hợp pháp các bí mật kinh doanh.

Trên thực tế nếu việc tiết lộ bí mật kinh doanh gây ra một hành vi phạm tội hình sự thì đó cũng đồng thời là một hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Hơn nữa, vì các nhân viên, các nhà tư vấn, nhà thầu độc lập và các liên doanh thường chia sẻ các bí mật kinh doanh, nên một số khía cạnh của Luật Dân sự về hợp đồng tuyển dụng và Luật Hợp đồng chung cũng có liên quan, phụ thuộc vào hoàn cảnh vụ việc. Cuối cùng, cũng cần phải có sự kết hợp giữa các hình thức. Ví dụ, việc vi phạm các bí mật kinh doanh có thể là hành vi cạnh tranh không lành mạnh hay kéo theo trách nhiệm bồi thường thiệt hại hoặc là các hình phạt. Mặt khác, khi những đối thú cạnh tranh đã hăm doạ hoặc gây ảnh hưởng tới người đại diện hoặc các nhân viên, hoặc xui họ hay người khác nghĩa vụ bảo mật tiết lộ thông tin mật, khi đó thể áp dụng luật dân sự về bồi thường thiệt hại.

5/5 - (100 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap