Người lao động thử việc được đóng bảo hiểm xã hội không?

0 11.762

Ngày 01/01/2021, Bộ luật Lao động năm 2019 sẽ chính thức có hiệu lực với nhiều thay đổi liên quan đến nội dung thử việc. Một trong những vấn đề mà nhân sự của doanh nghiệp quan tâm đó là việc người lao động thử việc có phải đóng bảo hiểm xã hội hay không?


1. Người lao động được ký hợp đồng lao động để thử việc

Khác với Bộ luật Lao động 2012, Bộ luật Lao động mới có sự thay đổi đáng kể trong quy định về thử việc. Nội dung này được quy định chi tiết tại Điều 24 Bộ Luật Lao động 2019:

Điều 24. Thử việc

1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.

2. Nội dung chủ yếu của hợp đồng thử việc gồm thời gian thử việc và nội dung quy định tại các điểm a, b, c, đ, g và h khoản 1 Điều 21 của Bộ luật này.

3. Không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng.

Theo đó, thay vì chỉ được ký hợp đồng thử việc khi có thỏa thuận về việc làm thử như Bộ luật Lao động 2012 thì kể từ ngày Bộ Luật Lao động 2019 có hiệu lực, các bên có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng thử việc.

Đồng thời, pháp luật cũng không cho phép áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng. Bởi vậy, có thể hiểu, thử việc chỉ áp dụng đối với hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên.

Như vậy, nội dung về thử việc có thể được ghi nhận bởi hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động. Đây cũng là điểm mới mà Bộ Luật Lao động 2012 chưa từng có quy định.

Hình minh họa. Người lao động thử việc được đóng bảo hiểm xã hội không?

2. Người lao động thử việc có được đóng bảo hiểm xã hội hay không?

Bộ luật Lao động 2019 cho phép người lao động thử việc theo hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động. Việc lựa chọn giao kết theo một trong hai loại hợp đồng trên sẽ ảnh hưởng đến việc người lao động được đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian thử việc hay không.

Theo quy định tại Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về đối tượng áp dụng:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

 a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng; […]

Theo đó, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 ghi nhận người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Như vậy, có thể thấy:

Trường hợp người lao động làm thử theo hợp đồng thử việc: Sẽ không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Trường hợp người lao động làm thử theo hợp đồng lao động: Sẽ thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Tóm lại, từ ngày 01/01/2021, người lao động thử việc sẽ được đóng bảo hiểm xã hội nếu có thỏa thuận về nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động.

5/5 - (101 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap