Người hưởng lĩnh chế độ BHXH thay đổi tài khoản cá nhân/nơi nhận trong địa bàn tỉnh

0 7.950

Người hưởng lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc có nhu cầu thay đổi phương thức nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội thì cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết đáp ứng để người được hưởng thuận lợi hơn trong việc nhận đồng thời đảm bảo quyền lợi của người hưởng. Để hiểu rõ hơn về thủ tục này, LawFirm.Vn sẽ làm rõ hơn thông qua điểm b tiết 2.2.1 khoản 2 Điều 7 Quyết định 166/QĐ-BHXH và Luật Bảo hiểm xã hội 2014

1. Nộp hồ sơ

–  Người hưởng lập 01 bản Thông báo theo mẫu số 2-CBH, đơn theo mẫu số 14-HSB gửi cho bộ phận giải quyết chế độ BHXH

2. Giải quyết thủ tục

– Bộ phận chế độ BHXH Tiếp nhận Thông báo theo mẫu số 2-CBH, đơn theo mẫu số 14-HSB của người hưởng đề nghị chuyển đổi phương thức nhận tiền từ tài khoản cá nhân sang lĩnh bằng tiền mặt hoặc ngược lại, hoặc thay đổi tài khoản cá nhân, hoặc thay đổi địa chỉ nơi nhận chế độ BHXH hàng tháng từ Bộ phận TN – Trả KQ hoặc cơ quan bưu điện chuyển đến để cập nhật bổ sung vào phần mềm quản lý.

– BHXH tỉnh thực hiện chuyển đổi phương thức lĩnh tiền  cho người hưởng trên danh sách chi trả.

3. Nhận kết quả

– Người hưởng lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng theo phương thức mới sẽ được chuyển đổi phương thức lĩnh tiền  theo đề nghị.

Kết luận: Khi người hưởng có nhu cầu thay đổi  phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH thì cơ quan bảo hiểm có trách nhiêm giải quyết và việc chi trả theo quy định Khoản 2 Điều 21 Quyết định 828/QĐ-BHXH ngày 25/5/2016

5/5 - (100 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap