Mở tiệm thuốc tây cần bằng cấp gì?

0 10.430

Theo quy định tại Luật Dược năm 2016 thì để được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược, cơ sở kinh doanh cần phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

Điều kiện thứ nhất, về cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân sự: Cơ sở bán lẻ thuốc phải có địa Điểm, khu vực bảo quản, trang thiết bị bảo quản, tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân sự đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.

Việc đánh giá đủ Điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân sự kể trên sẽ được thực hiện 03 năm một lần hoặc đột xuất theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Điều kiện thứ hai, về người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của Nhà thuốc, quầy thuốc:

– Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc phải có Bằng tốt nghiệp đại học ngành dược (hay Bằng dược sỹ) và có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp, đã được cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo quy định.

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc có thể đồng thời là người làm công tác dược lâm sàng tại nhà thuốc.

– Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của quầy thuốc phải có một trong Bằng tốt nghiệp đại học ngành dược, hoặc Bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành dược, hoặc Bằng tốt nghiệp trung cấp ngành dược và có 18 tháng thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo quy định.

Như vậy, để mở tiệm thuốc tây thì cá nhân ít nhất phải có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành dược theo quy định nêu trên.

5/5 - (100 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap