Mẫu số PC16 | Quyết định phục hồi hoạt động về PCCC

0 2.711

Quyết định phục hồi hoạt động về PCCC (Mẫu số PC16) ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi.


1. Mẫu Quyết định phục hồi hoạt động về PCCC

Mẫu số PC16

…..(1)…..
…..(2)…..
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …/QĐPH-… ……, ngày tháng năm ….

 

QUYẾT ĐỊNH
Phục hồi hoạt động

………….(3)………….

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một s điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số    /2020/NĐ-CP ngày …. tháng …. năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Biên bản kiểm tra …………………… lập ngày … tháng … năm …. của …………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phục hồi hoạt động đối với: ………….(4) ……………

Địa chỉ: ………………

Do ông/bà: ……………… là …………(5)……… trước đó đã bị tạm đình chỉ/đình chỉ hoạt động theo Quyết định số: ………………ngày … tháng … năm ……

Điều 2. Kể từ …… giờ ……. phút, ngày … tháng … năm ………Quyết định số ……… ngày … tháng … năm ……hết hiệu lực.

Điều 3. Ông/bà: ………… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– ……………;
– Lưu: ………

………..(6)……….
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Quyết định phục hồi hoạt động về PCCC:


2. Hướng dẫn điền biểu mẫu

(1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên;

(2) Tên cơ quan của người ra quyết định;

(3) Thẩm quyền ban hành quyết định;

(4) Tên công trình, cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình, cá nhân, địa điểm hoặc khu vực xuất hiện nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ không bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy;

(5) Chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở; chủ hộ gia đình, chủ phương tiện giao thông cơ giới, cá nhân;

(6) Quyền hạn, chức vụ của người ký.


3. Căn cứ pháp lý

Quyết định phục hồi hoạt động về PCCC (Mẫu số PC16) ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi.

Xem thêmBiểu mẫu sử dụng trong công tác phòng cháy và chữa cháy

5/5 - (100 bình chọn)


LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng phản hồi tại trang Liên hệ của Website hoặc qua email: support@lawfirm.vn
Có thể bạn quan tâm
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận