Mã ngành 7213 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược

0 10.237

Mã ngành 7213 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược mới nhất theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg. Để tìm hiểu kỹ hơn về chi tiết mã ngành 7213 mời các bạn tham khảo bài viết “Mã ngành nghề nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược” của LawFirm.Vn để hiểu rõ hơn.


1. Căn cứ pháp lý

– Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Xem thêmMã ngành nghề kinh doanh theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg


2. Quy định về Mã ngành 7213 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược

Mã ngành 7213 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược

Nhóm này gồm:

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực y học cơ sở;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực y học lâm sàng;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực y tế;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực dược học;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học trong y học;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược khác;

Hình minh họa. Mã ngành 7213 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược

3. Gợi ý cách ghi Mã ngành 7213 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược

Trường hợp 1: Tổng hợp

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
7213 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược

Trường hợp 2: Chi tiết

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
7213 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược
Chi tiết: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược

Trường hợp 3: Chi tiết

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
7213 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược
Chi tiết:Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học trong y học

Trường hợp 4: Chi tiết

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
7213 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược
Chi tiết:Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực y học cơ sở

Trường hợp 5: Chi tiết

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
7213 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược
Chi tiết: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực y học lâm sàng

Lưu ý: Tùy từng đơn vị hành chính cụ thể mà có thể phải ghi chi tiết cho mã ngành cấp 4 hoặc cam kết hoạt động theo quy định.


4. Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp của LawFirm.Vn

Thành lập doanh nghiệp – Doanh nghiệp tư nhân;

– Công ty TNHH một thành viên

– Công ty TNHH hai thành viên trở lên;

– Công ty cổ phần;

– Công ty hợp danh;

Xêm thêmTrình tự, thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp

Đăng ký thay đổi – Thay đổi địa chỉ trụ sở chính;

– Thay đổi người đại diện theo pháp luật;

– Thay đổi tên doanh nghiệp;

– Thay đổi vốn điều lệ (tăng vốngiảm vốn);

– Thay đổi chủ sở hữu/thành viên/cổ đông;

– Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

Thông báo thay đổi – Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

– Thay đổi nội dung đăng ký thuế;

– Thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu là tổ chức;

Tạm ngừng kinh doanh – tiếp tục kinh doanh trước thời hạn – Thông báo tạm ngừng kinh doanh;

– Đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo;

Thành lập đơn vị phụ thuộc – Thành lập chi nhánh;

– Thành lập văn phòng đại diện;

– Thành lập địa điểm kinh doanh;

Giải thể – Giải thể doanh nghiệp;

– Chấm dứt hoạt động đơn vị phụ thuộc

LawFirm.Vn

5/5 - (1 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.