Mã ngành 6612 Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán

0 10.401

Mã ngành 6612 Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán mới nhất theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg. Để tìm hiểu kỹ hơn về chi tiết mã ngành 6612 mời các bạn tham khảo bài viết “Mã ngành nghề môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán” của LawFirm.Vn để hiểu rõ hơn.


1. Căn cứ pháp lý

– Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Xem thêmMã ngành nghề kinh doanh theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg


2. Quy định về Mã ngành 6612 Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán

Mã ngành 6612Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán

Nhóm này gồm:

– Giao dịch trong thị trường tài chính thay mặt người khác (môi giới cổ phiếu) và các hoạt động liên quan;

– Môi giới chứng khoán;

– Môi giới hợp đồng hàng hóa;

– Hoạt động của cục giao dịch…

Loại trừ: Giao dịch với thị trường bằng tài khoản riêng được phân vào nhóm 64990 (Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu).

Hình minh họa. Mã ngành 6612 Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán

3. Gợi ý cách ghi Mã ngành 6612 Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán

Trường hợp 1: Tổng hợp

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
6612Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán

Trường hợp 2: Chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
6612Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán
Chi tiết: Môi giới hợp đồng hàng hóa

Trường hợp 3: Chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
6612Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán
Chi tiết: Môi giới chứng khoán.

Trường hợp 4: Chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
6612Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán
Chi tiết: – Môi giới chứng khoán – Tự doanh chứng khoán

Trường hợp 5: Chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
6612Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán
Chi tiết: Môi giới chứng khoán; môi giới chứng khoán phái sinh

Trường hợp 6: Chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
6612Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán
Chi tiết: Môi giới chứng khoán; Môi giới chứng khoán phái sinh (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý)

Lưu ý: Tùy từng đơn vị hành chính cụ thể mà có thể phải ghi chi tiết cho mã ngành cấp 4 hoặc cam kết hoạt động theo quy định.


4. Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp của LawFirm.Vn

Thành lập doanh nghiệp– Doanh nghiệp tư nhân;

– Công ty TNHH một thành viên

– Công ty TNHH hai thành viên trở lên;

– Công ty cổ phần;

– Công ty hợp danh;

Xêm thêmTrình tự, thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp

Đăng ký thay đổi– Thay đổi địa chỉ trụ sở chính;

– Thay đổi người đại diện theo pháp luật;

– Thay đổi tên doanh nghiệp;

– Thay đổi vốn điều lệ (tăng vốngiảm vốn);

– Thay đổi chủ sở hữu/thành viên/cổ đông;

– Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

Thông báo thay đổi– Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

– Thay đổi nội dung đăng ký thuế;

– Thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu là tổ chức;

Tạm ngừng kinh doanh – tiếp tục kinh doanh trước thời hạn– Thông báo tạm ngừng kinh doanh;

– Đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo;

Thành lập đơn vị phụ thuộc– Thành lập chi nhánh;

– Thành lập văn phòng đại diện;

– Thành lập địa điểm kinh doanh;

Giải thể– Giải thể doanh nghiệp;

– Chấm dứt hoạt động đơn vị phụ thuộc

LawFirm.Vn

5/5 - (1 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap