Mã ngành 5222 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy

0 10.453

Mã ngành 5222 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy mới nhất theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg. Để tìm hiểu kỹ hơn về chi tiết mã ngành 5222 mời các bạn tham khảo bài viết “Mã ngành nghề hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy” của LawFirm.Vn để hiểu rõ hơn.


1. Căn cứ pháp lý

– Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Xem thêmMã ngành nghề kinh doanh theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg


2. Quy định về Mã ngành 5222 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy

Mã ngành 5222 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
52221 Hoạt động điều hành cảng biển
52222 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải ven biển và viễn dương
52223 Hoạt động điều hành cảng đường thủy nội địa
52224 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải đường thủy nội địa

Nhóm này gồm:

– Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật hoặc hàng hóa bằng đường thủy;

– Hoạt động của cảng biển, cảng sông, bến tàu, cầu tàu;

– Hoạt động của các cửa ngầm đường thủy;

– Hoạt động hoa tiêu, lai dắt, đưa tàu cập bến;

– Hoạt động của tàu, xà lan, Lash, hoạt động cứu hộ;

– Hoạt động của trạm hải đăng.

Loại trừ:

– Bốc xếp hàng hóa được phân vào nhóm 52243 (Bốc xếp hàng hóa cảng biển) và nhóm 52244 (Bốc xếp hàng hóa cảng sông);

– Hoạt động của các bến du thuyền được phân vào nhóm 93290 (Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu).

52221: Hoạt động điều hành cảng biển

Nhóm này gồm:

– Hoạt động của cảng biển, bến tàu, cầu tàu.

52222: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải ven biển và viễn dương

Nhóm này gồm:

– Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật hoặc hàng hóa ven biển và viễn dương;

– Hoạt động hoa tiêu, lai dắt, đưa tàu thuyền cập bến;

– Hoạt động của tàu, xà lan, Lash, hoạt động cứu hộ đường biển;

– Hoạt động của trạm hải đăng.

Loại trừ:

– Bốc xếp hàng hóa cảng biển được phân vào nhóm 52243 (Bốc xếp hàng hóa cảng biển);

– Hoạt động của các bến du thuyền được phân vào nhóm 93290 (Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu).

52223: Hoạt động điều hành cảng đường thủy nội địa

Nhóm này gồm:

– Hoạt động của cảng, bến tàu, cầu tàu đường thủy nội địa: đường sông, hồ, kênh, rạch.

52224: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan tới vận tải đường thủy nội địa

Nhóm này gồm:

– Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan tới vận tải hành khách, động vật hoặc hàng hóa đường sông, hồ, kênh, rạch.

– Hoạt động hoa tiêu, lai dắt, đưa tàu thuyền cập bến.

– Hoạt động cứu hộ đường sông.

Loại trừ:

– Bốc xếp hàng hóa cảng sông được phân vào nhóm 52244 (Bốc xếp hàng hóa cảng sông).

– Hoạt động của các bến du thuyền được phân vào nhóm 93290 (Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu).

Hình minh họa. Mã ngành 5222 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy

3. Gợi ý cách ghi Mã ngành 5222 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy

Trường hợp 1: Tổng hợp

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
5222 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy

Trường hợp 2: Chi tiết

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
5222 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)

Trường hợp 3: Chi tiết

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
5222 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
Chi tiết: Dịch vụ vệ sinh tàu biển

Trường hợp 4: Chi tiết

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
5222 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển).

Trường hợp 5: Chi tiết

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
5222 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
Chi tiết: Cung ứng tàu biền , lai dắt tàu biển, ứng cứu tràn dầu. Dịch vụ súc vệ sinh tàu, thu gom xử lý cặn dầu, dầu lẫn nước (không hoạt động tại Thành phố Hồ Chi Minh), súc rửa tàu. Hoạt động cứu hộ đường thủy. Dịch vụ đại lý tàu biển. Dịch vụ đại lý vận tải đường biển , vận tải thủy nội địa. Thuê tàu vận tải . Cho thuê tàu vận tải. Cung ứng xăng dầu, dầu nhờn, mỡ bôi trơn cho tàu biển , tàu thủy nội địa. Vệ sinh tàu dầu.

Trường hợp 6: Chi tiết

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
5222 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
Chi tiết: Thanh thải chướng ngại vật, cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy các công trình thi công đường thủy Chi tiết: hoa tiêu đường thủy

Trường hợp 7: Chi tiết

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
5222 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
(trừ hoạt động bến thủy nội địa)

Lưu ý: Tùy từng đơn vị hành chính cụ thể mà có thể phải ghi chi tiết cho mã ngành cấp 4 hoặc cam kết hoạt động theo quy định.


4. Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp của LawFirm.Vn

Thành lập doanh nghiệp – Doanh nghiệp tư nhân;

– Công ty TNHH một thành viên;

– Công ty TNHH hai thành viên trở lên;

– Công ty cổ phần;

– Công ty hợp danh;

Xêm thêmTrình tự, thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp

Đăng ký thay đổi – Thay đổi địa chỉ trụ sở chính;

– Thay đổi người đại diện theo pháp luật;

– Thay đổi tên doanh nghiệp;

– Thay đổi vốn điều lệ (tăng vốngiảm vốn);

– Thay đổi chủ sở hữu/thành viên/cổ đông;

– Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

Thông báo thay đổi – Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

– Thay đổi nội dung đăng ký thuế;

– Thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu là tổ chức;

Tạm ngừng kinh doanh – tiếp tục kinh doanh trước thời hạn – Thông báo tạm ngừng kinh doanh;

– Đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo;

Thành lập đơn vị phụ thuộc – Thành lập chi nhánh;

– Thành lập văn phòng đại diện;

– Thành lập địa điểm kinh doanh;

Giải thể – Giải thể doanh nghiệp;

– Chấm dứt hoạt động đơn vị phụ thuộc

LawFirm.Vn

5/5 - (1 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.