Mã ngành 4634 Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

0 47.215

Mã ngành 4634 Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào mới nhất theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg. Để tìm hiểu kỹ hơn về chi tiết mã ngành 4634, mời các bạn tham khảo bài viết “Mã ngành nghề bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào” của LawFirm.Vn để hiểu rõ hơn.


1. Căn cứ pháp lý

– Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Xem thêmMã ngành nghề kinh doanh theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg


2. Quy định về Mã ngành 4634 Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

Mã ngành 4634Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

Nhóm này gồm: Bán buôn sản phẩm thuốc lá như thuốc lá điếu, xì gà, các sản phẩm thuốc lào.

Loại trừ: Bán buôn thuốc lá lá được phân vào nhóm 46209 (Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)).

Hình minh họa. Mã ngành 4634 Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

3. Gợi ý cách ghi Mã ngành 4634 Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

Trường hợp 1: Tổng hợp

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
4634Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

Trường hợp 2: Chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
4634Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
Chi tiết: bán buôn thuốc lá điếu sản xuất trong nước (Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban Nhân dân Tp.Hồ Chí Minh quy hoạch về ngành nghề kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh)

Trường hợp 3: Chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
4634Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
chi tiết: Mua bán thuốc lá điếu sản xuất trong nước (không hoạt động tại trụ sở)

Trường hợp 4: Chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
4634Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
(không hoạt động tại trụ sở)

Trường hợp 5: Chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
4634Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
Chi tiết: Kinh doanh thuốc lá bao

Trường hợp 6: Chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
4634Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
Chi tiết: Mua bán thuốc lá điếu sản xuất trong nước

Trường hợp 7: Chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
4634Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
Chi tiết: Kinh doanh thuốc lá điếu.

Lưu ý: Tùy từng đơn vị hành chính cụ thể mà có thể phải ghi chi tiết cho mã ngành cấp 4 hoặc cam kết hoạt động theo quy định.


4. Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp của LawFirm.Vn

Thành lập doanh nghiệp– Doanh nghiệp tư nhân;

– Công ty TNHH một thành viên;

– Công ty TNHH hai thành viên trở lên;

– Công ty cổ phần;

– Công ty hợp danh;

Xêm thêmTrình tự, thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp

Đăng ký thay đổi– Thay đổi địa chỉ trụ sở chính;

– Thay đổi người đại diện theo pháp luật;

– Thay đổi tên doanh nghiệp;

– Thay đổi vốn điều lệ (tăng vốngiảm vốn);

– Thay đổi chủ sở hữu/thành viên/cổ đông;

– Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

Thông báo thay đổi– Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

– Thay đổi nội dung đăng ký thuế;

– Thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu là tổ chức;

Tạm ngừng kinh doanh – tiếp tục kinh doanh trước thời hạn– Thông báo tạm ngừng kinh doanh;

– Đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo;

Thành lập đơn vị phụ thuộc– Thành lập chi nhánh;

– Thành lập văn phòng đại diện;

– Thành lập địa điểm kinh doanh;

Giải thể– Giải thể doanh nghiệp;

– Chấm dứt hoạt động đơn vị phụ thuộc

LawFirm.Vn

5/5 - (101 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap