Mã ngành 3822 Xử lý và tiêu hủy rác độc hại

0 10.193

Mã ngành 3822 Xử lý và tiêu hủy rác độc hại mới nhất theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg. Để tìm hiểu kỹ hơn về chi tiết mã ngành 3822, mời các bạn tham khảo bài viết “Mã ngành nghề xử lý và tiêu hủy rác độc hại” của LawFirm.Vn để hiểu rõ hơn.


1. Căn cứ pháp lý

– Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Xem thêmMã ngành nghề kinh doanh theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg


2. Quy định về Mã ngành 3822 Xử lý và tiêu hủy rác độc hại

Mã ngành 3822 Xử lý và tiêu hủy rác độc hại
38221 Xử lý và tiêu hủy rác thải y tế
38229 Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại khác

Nhóm này gồm: Việc lọc bỏ xử lý trước khi đưa vào tiêu hủy các chất thải độc hại dạng rắn và không rắn, gồm các chất thải như chất gây nổ, chất gỉ sét, dễ cháy, chất độc, kích thích, chất gây ung thư, chất phá hủy dần, chất lây nhiễm và các chất khác có hại cho sức khoẻ con người và môi trường.

Loại trừ:

– Đốt chất thải không nguy hiểm được phân vào nhóm 38210 (Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại),

– Khử độc và làm sạch đất, mặt nước; tiêu hủy các nguyên vật liệu độc được phân vào nhóm 39000 (Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác),

– Tái xử lý nhiên liệu hạt nhân được phân vào nhóm 2011 (Sản xuất hoá chất cơ bản).

38221: Xử lý và tiêu hủy rác thải y tế

Nhóm này gồm: Hoạt động của các phương tiện xử lý và tiêu hủy rác thải từ các cơ sở y tế.

38229: Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại khác

Nhóm này gồm:

– Hoạt động của các phương tiện xử lý rác thải độc hại;

– Xử lý và tiêu hủy các động vật sống và chết bị nhiễm độc và các chất thải gây bệnh khác;

– Thiêu hủy rác thải độc hại;

– Tiêu hủy các hàng hóa đã qua sử dụng như tủ lạnh để loại trừ các chất thải gây hại;

– Xử lý, tiêu hủy và cất giữ các chất thải hạt nhân phóng xạ như:

+ Xử lý và tiêu hủy các chất thải phóng xạ đang chuyển trạng thái tức là những chất đang phân hủy trong quá trình vận chuyển từ bệnh viện,

+ Đóng gói, chuẩn bị các điều kiện và các hoạt động xử lý khác đối với chất thải hạt nhân để cất giữ.

Hình minh họa. Mã ngành 3822 Xử lý và tiêu hủy rác độc hại

3. Gợi ý cách ghi Mã ngành 3822 Xử lý và tiêu hủy rác độc hại

Trường hợp 1: Tổng hợp

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
3822 Xử lý và tiêu hủy rác độc hại

Trường hợp 2: Chi tiết

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
3822 Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
Chi tiết: Xử lý bùn thải độc hại (không hoạt động tại trụ sở)

Trường hợp 3: Chi tiết

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
3822 Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
(loại Nhà nước cho phép)

Trường hợp 4: Chi tiết

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
3822 Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
Chi tiết: Xử lý rác công nghiệp, bệnh viện

Trường hợp 5: Chi tiết

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
3822 Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
Chi tiết: Xử lý và tiêu hủy rác thải y tế. Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại khác.

Trường hợp 6: Chi tiết

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
3822 Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
(Chi tiết xử lý bằng công nghệ sinh học)

Lưu ý: Tùy từng đơn vị hành chính cụ thể mà có thể phải ghi chi tiết cho mã ngành cấp 4 hoặc cam kết hoạt động theo quy định.


4. Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp của LawFirm.Vn

Thành lập doanh nghiệp – Doanh nghiệp tư nhân;

– Công ty TNHH một thành viên;

– Công ty TNHH hai thành viên trở lên;

– Công ty cổ phần;

– Công ty hợp danh;

Xêm thêmTrình tự, thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp

Đăng ký thay đổi – Thay đổi địa chỉ trụ sở chính;

– Thay đổi người đại diện theo pháp luật;

– Thay đổi tên doanh nghiệp;

– Thay đổi vốn điều lệ (tăng vốngiảm vốn);

– Thay đổi chủ sở hữu/thành viên/cổ đông;

– Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

Thông báo thay đổi – Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

– Thay đổi nội dung đăng ký thuế;

– Thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu là tổ chức;

Tạm ngừng kinh doanh – tiếp tục kinh doanh trước thời hạn – Thông báo tạm ngừng kinh doanh;

– Đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo;

Thành lập đơn vị phụ thuộc – Thành lập chi nhánh;

– Thành lập văn phòng đại diện;

– Thành lập địa điểm kinh doanh;

Giải thể – Giải thể doanh nghiệp;

– Chấm dứt hoạt động đơn vị phụ thuộc

LawFirm.Vn

Đánh giá bài viết!

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.