Mã ngành 3700 Thoát nước và xử lý nước thải

0 10.265

Mã ngành 3700 Thoát nước và xử lý nước thải mới nhất theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg. Để tìm hiểu kỹ hơn về chi tiết mã ngành 3700, mời các bạn tham khảo bài viết “Mã ngành nghề thoát nước và xử lý nước thải” của LawFirm.Vn để hiểu rõ hơn.


1. Căn cứ pháp lý

– Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Xem thêmMã ngành nghề kinh doanh theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg


2. Quy định về Mã ngành 3700 Thoát nước và xử lý nước thải

Mã ngành 3700 Thoát nước và xử lý nước thải
37001 Thoát nước
37002 Xử lý nước thải

37001: Thoát nước

– Hoạt động của hệ thống thoát nước gồm mạng lưới thoát nước (đường ống, cống, kênh, mương, hồ điều hòa…), các trạm bơm thoát nước mưa, nước thải, các công trình xử lý nước thải và các công trình phụ trợ khác nhằm mục đích thu gom, chuyển tải, tiêu thoát nước mưa, nước thải, chống ngập úng và xử lý nước thải.

– Thu gom và vận chuyển nước thải tại các đô thị, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao (sau đây gọi tắt là khu công nghiệp), khu dân cư nông thôn tập trung thông qua hệ thống thoát nước.

– Duy tu và bảo dưỡng hệ thống thoát nước.

37002: Xử lý nước thải

Nhóm này gồm:

– Hoạt động của các công trình xử lý nước thải, bùn thải.

– Xử lý nước thải, bùn thải (gồm nước thải sinh hoạt và nước thải khác) bằng các công trình xử lý nước thải, bùn thải.

– Duy tu và bảo dưỡng các công trình xử lý nước thải, bùn thải.

Hình minh họa. Mã ngành 3700 Thoát nước và xử lý nước thải

3. Gợi ý cách ghi Mã ngành 3700 Thoát nước và xử lý nước thải

Trường hợp 1: Tổng hợp

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
3700 Thoát nước và xử lý nước thải

Trường hợp 2: Chi tiết

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
3700 Thoát nước và xử lý nước thải
Chi tiết: xử lý nước thải (không hoạt động tại trụ sở). Thoát nước (không hoạt động tại trụ sở).

Trường hợp 3: Chi tiết

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
3700 Thoát nước và xử lý nước thải
Chi tiết: Hoạt động thoát nước và xử lý nước thải

Trường hợp 4: Chi tiết

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
3700 Thoát nước và xử lý nước thải
Chi tiết: Quản lý, vận hành hệ thống thoát nước đô thị, công nghiệp, nông thôn; hệ thống xử lý rác thải, tái chế chất thải. Quản lý vận hành nhà máy xử lý nước thải.

Trường hợp 5: Chi tiết

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
3700 Thoát nước và xử lý nước thải
Chi tiết: Đầu tư, quản lý hệ thống thoát nước.

Trường hợp 6: Chi tiết

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
3700 Thoát nước và xử lý nước thải
Chi tiết: Thoát nước và xử lý nước thải (gồm nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp thông thường và nước thải nguy hại)

Lưu ý: Tùy từng đơn vị hành chính cụ thể mà có thể phải ghi chi tiết cho mã ngành cấp 4 hoặc cam kết hoạt động theo quy định.


4. Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp của LawFirm.Vn

Thành lập doanh nghiệp – Doanh nghiệp tư nhân;

– Công ty TNHH một thành viên;

– Công ty TNHH hai thành viên trở lên;

– Công ty cổ phần;

– Công ty hợp danh;

Xêm thêmTrình tự, thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp

Đăng ký thay đổi – Thay đổi địa chỉ trụ sở chính;

– Thay đổi người đại diện theo pháp luật;

– Thay đổi tên doanh nghiệp;

– Thay đổi vốn điều lệ (tăng vốngiảm vốn);

– Thay đổi chủ sở hữu/thành viên/cổ đông;

– Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

Thông báo thay đổi – Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

– Thay đổi nội dung đăng ký thuế;

– Thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu là tổ chức;

Tạm ngừng kinh doanh – tiếp tục kinh doanh trước thời hạn – Thông báo tạm ngừng kinh doanh;

– Đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo;

Thành lập đơn vị phụ thuộc – Thành lập chi nhánh;

– Thành lập văn phòng đại diện;

– Thành lập địa điểm kinh doanh;

Giải thể – Giải thể doanh nghiệp;

– Chấm dứt hoạt động đơn vị phụ thuộc

LawFirm.Vn

5/5 - (1 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap