Mã ngành 2012 Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ

0 50.511

Mã ngành 2012 Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ mới nhất theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg. Để tìm hiểu kỹ hơn về chi tiết mã ngành 2012, mời các bạn tham khảo bài viết “Mã ngành nghề sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ” của LawFirm.Vn để hiểu rõ hơn.


1. Căn cứ pháp lý

– Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Xem thêmMã ngành nghề kinh doanh theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg


2. Quy định về Mã ngành 2012 Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ

Mã ngành 2012Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ

Nhóm này gồm:

– Sản xuất phân bón như:

+ Phân đạm ni tơ nguyên chất hoặc hỗn hợp, phân lân hoặc phân kali,

+ Phân urê, phân lân thô tự nhiên và muối kali thô tự nhiên.

– Sản xuất sản phẩm có chứa ni tơ như:

+ Axit nitơric và sunphua nitơric, amoni, amoni clorua, amoni cacbonat, kali nitơrat.

Nhóm này cũng gồm:

– Sản xuất đất có than bùn làm thành phần chính;

– Sản xuất đất là hỗn hợp của đất tự nhiên, cát, cao lanh và khoáng;

– Sản xuất than tổ ong;

– Sản xuất than trấu, than thiêu kết.

Loại trừ:

– Khai thác phân chim được phân vào nhóm 08910 (Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón);

– Sản xuất sản phẩm hoá học nông nghiệp, như thuốc trừ sâu được phân vào nhóm 20210 (Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp);

– Sản xuất phân trộn được phân vào nhóm 38210 (Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại)

Hình minh họa. Mã ngành 2012 Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ

3. Gợi ý cách ghi Mã ngành 2011 Sản xuất hoá chất cơ bản

Trường hợp 1: Tổng hợp

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
2012Sản xuất hoá chất cơ bản

Trường hợp 2: Chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
2012Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
Chi tiết: Sản xuất phân vi sinh từ phế thải nông nghiệp và rác thải sinh hoạt

Trường hợp 3: Chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
2012Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
Chi tiết: Sản xuất phân bón.

Trường hợp 4: Chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
2012Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
(không sản xuất, gia công tại trụ sở chính)

Trường hợp 5: Chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
2012Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh phân bón hữu cơ sinh hóa, phân NPK, phân Supe phốt phát lân, hợp chất Nitơ, phân Compost từ chất thải hữu cơ

Trường hợp 6: Chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
2012Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
Chi tiết ngành nghề kinh doanh là: Sản xuất phân bón và phụ gia sử dụng trong công-nông-lâm nghiệp.

Trường hợp 7: Chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
2012Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
Chi tiết: Sản xuất, gia công phân bón, lân hữu cơ, khoáng hữu cơ, khoáng NPK

Trường hợp 8: Chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
2012Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
Chi tiết: Sản xuất, gia công phân bón

Lưu ý: Tùy từng đơn vị hành chính cụ thể mà có thể phải ghi chi tiết cho mã ngành cấp 4 hoặc cam kết hoạt động theo quy định.


4. Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp của LawFirm.Vn

Thành lập doanh nghiệp– Doanh nghiệp tư nhân;

– Công ty TNHH một thành viên;

– Công ty TNHH hai thành viên trở lên;

– Công ty cổ phần;

– Công ty hợp danh;

Xêm thêmTrình tự, thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp

Đăng ký thay đổi– Thay đổi địa chỉ trụ sở chính;

– Thay đổi người đại diện theo pháp luật;

– Thay đổi tên doanh nghiệp;

– Thay đổi vốn điều lệ (tăng vốngiảm vốn);

– Thay đổi chủ sở hữu/thành viên/cổ đông;

– Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

Thông báo thay đổi– Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

– Thay đổi nội dung đăng ký thuế;

– Thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu là tổ chức;

Tạm ngừng kinh doanh – tiếp tục kinh doanh trước thời hạn– Thông báo tạm ngừng kinh doanh;

– Đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo;

Thành lập đơn vị phụ thuộc– Thành lập chi nhánh;

– Thành lập văn phòng đại diện;

– Thành lập địa điểm kinh doanh;

Giải thể– Giải thể doanh nghiệp;

– Chấm dứt hoạt động đơn vị phụ thuộc

LawFirm.Vn

5/5 - (100 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap