Mã ngành 1812 Dịch vụ liên quan đến in

0 68.400

Mã ngành 1812 Dịch vụ liên quan đến in mới nhất theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg. Để tìm hiểu kỹ hơn về chi tiết mã ngành 1812, mời các bạn tham khảo bài viết “Mã ngành nghề dịch vụ liên quan đến in” của LawFirm.Vn để hiểu rõ hơn.


1. Căn cứ pháp lý

– Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Xem thêmMã ngành nghề kinh doanh theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg


2. Quy định về Mã ngành 1812 Dịch vụ liên quan đến in

Mã ngành 1812 Dịch vụ liên quan đến in

Nhóm này gồm:

– Đóng sách thành quyển, tạp chí, sách quảng cáo, catalo,… bằng cách gấp, xếp, khâu, dán hồ, kiểm tra thứ tự (trang sách), khâu lược, dán bìa, tỉa, xén, in tem vàng lên sách;

– Xếp chữ, sắp chữ, sắp chữ in, nhập dữ liệu trước khi in bao gồm quét và nhận biết chữ cái quang học, tô màu điện tử;

– Dịch vụ làm đĩa bao gồm sắp hình ảnh và sắp đĩa (để in ốp-sét và in sắp chữ);

– Khắc chạm, khắc axit trên trục lăn cho khắc kẽm;

– Xử lý đĩa trực tiếp sang đĩa (cũng bao gồm đĩa nhựa);

– Chuẩn bị đĩa và nhuộm nhằm làm giảm công việc in ấn và dán tem;

– In thử;

– Các sản phẩm nghệ thuật bao gồm in thạch bản và mộc bản (phiến gỗ để làm các bản khắc);

– Sản xuất các sản phẩm sao chụp;

– Thiết kế các sản phẩm in như bản phác thảo, maket, bản nháp;

– Các hoạt động đồ họa khác như khắc rập khuôn, rập khuôn tem, in nổi, in dùi lỗ, chạm nổi, quét dầu và dát mỏng, kiểm tra thứ tự và sắp xếp

Hình minh họa. Mã ngành 1812 Dịch vụ liên quan đến in

3. Gợi ý cách ghi Mã ngành 1812 Dịch vụ liên quan đến in

Trường hợp 1: Tổng hợp

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
1812 Dịch vụ liên quan đến in

Trường hợp 2: Chi tiết

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
1812 Dịch vụ liên quan đến in
Chi tiết: Gia công: cắt, cấn, bế, dán hộp, cán màng UV và đóng tập. Đóng gáy bìa sách- lịch, kẻ giấy, mạ vàng, mạ nhũ. Gia công thành phẩm lịch (đóng xén, đóng lò xo, nẹp thiếc, nẹp nhựa).

Trường hợp 3: Chi tiết

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
1812 Dịch vụ liên quan đến in
(trừ in, tráng bao bì kim loại; in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may, thêu, đan tại trụ sở)

Trường hợp 4: Chi tiết

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
1812 Dịch vụ liên quan đến in
chi tiết: đóng sách thành quyển, tạp chí, sách quảng cáo, catolo bằng cách gấp, xếp, khâu, dán hồ, kiểm tra thứ tự (trang sách), khâu lược, dán bìa, tỉa, xén, in tem vàng lên sách; xếp chữ, sắp chữ, sắp chữ in, nhập dữ liệu trước khi in bao gồm quét và nhận biết chứ cái quang học, tô màu điện tử; dịch vụ làm đĩa bao gồm sắp hình ảnh và sắp đĩa (để in ốp set và in sắp chữ); khắc chạm, khắc axit trên trục lăn cho khắc kẽm; xử lý đĩa trực tiếp dang đĩa (cũng bao gồm đĩa nhựa); chuẩn bị đĩa và nhuộm nhằm làm giảm công việc in ấn và dán tem; in thử; các sản phẩm nghệ thuật bao gồm in thạch bản và mộc bản (phiến gỗ để làm các bản khắc); sản xuất các sản phẩm sao chụp; thiết kế các sản phẩm in như phác thảo, maket, bản nháp; các hoạt động đồ họa khác như khắc rập khuôn, rập khuôn tem, in nổi, in dùi lỗ, chạm nổi, quét dầu và dát mỏng, kiêm tra thứ tự và sắp xếp. gia công thành phẩm sau khi in: Bế, cắt, dán

Trường hợp 5: Chi tiết

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
1812 Dịch vụ liên quan đến in
Chi tiết: Thiết kế quảng cáo

Trường hợp 6: Chi tiết

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
1812 Dịch vụ liên quan đến in
Chi tiết: In ép balô, túi xách, giày dép, áo mưa.. logo nhãn nhựa các loại. (không hoạt động tại trụ sở)

Trường hợp 7: Chi tiết

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
1812 Dịch vụ liên quan đến in
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật)

Lưu ý: Tùy từng đơn vị hành chính cụ thể mà có thể phải ghi chi tiết cho mã ngành cấp 4 hoặc cam kết hoạt động theo quy định.


4. Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp của LawFirm.Vn

Thành lập doanh nghiệp – Doanh nghiệp tư nhân;

– Công ty TNHH một thành viên;

– Công ty TNHH hai thành viên trở lên;

– Công ty cổ phần;

– Công ty hợp danh;

Xêm thêmTrình tự, thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp

Đăng ký thay đổi – Thay đổi địa chỉ trụ sở chính;

– Thay đổi người đại diện theo pháp luật;

– Thay đổi tên doanh nghiệp;

– Thay đổi vốn điều lệ (tăng vốngiảm vốn);

– Thay đổi chủ sở hữu/thành viên/cổ đông;

– Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

Thông báo thay đổi – Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

– Thay đổi nội dung đăng ký thuế;

– Thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu là tổ chức;

Tạm ngừng kinh doanh – tiếp tục kinh doanh trước thời hạn – Thông báo tạm ngừng kinh doanh;

– Đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo;

Thành lập đơn vị phụ thuộc – Thành lập chi nhánh;

– Thành lập văn phòng đại diện;

– Thành lập địa điểm kinh doanh;

Giải thể – Giải thể doanh nghiệp;

– Chấm dứt hoạt động đơn vị phụ thuộc

LawFirm.Vn

5/5 - (100 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.