Mã ngành 0240 Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp

0 10.261

Mã ngành 0240 Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp mới nhất theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg. Để tìm hiểu kỹ hơn về chi tiết mã ngành 0240, mời các bạn tham khảo bài viết “Mã ngành nghề hoạt động dịch vụ lâm nghiệp” của LawFirm.Vn để hiểu rõ hơn.


1. Căn cứ pháp lý

– Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Xem thêmMã ngành nghề kinh doanh theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg


2. Quy định về Mã ngành 0240 Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp

Mã ngành 0240Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp

Nhóm này gồm:

Các hoạt động được chuyên môn hoá trên cơ sở thuê mướn hoặc hợp đồng các công việc phục vụ lâm nghiệp.

Cụ thể:

– Hoạt động tưới, tiêu nước phục vụ lâm nghiệp;

– Hoạt động thầu khoán các công việc lâm nghiệp (đào hố, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch,…);

– Hoạt động bảo vệ rừng, phòng chống sâu bệnh cho cây lâm nghiệp;

– Đánh giá, ước lượng số lượng cây trồng, sản lượng cây trồng;

– Hoạt động quản lý lâm nghiệp, phòng cháy, chữa cháy rừng;

– Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp khác (cho thuê máy lâm nghiệp có cả người điều khiển,…);

– Vận chuyển gỗ và lâm sản khai thác đến cửa rừng.

– Hoạt động sơ chế gỗ trong rừng.

– Dịch vụ chăn nuôi, cứu hộ, chăm sóc động thực vật rừng.

Loại trừ: Hoạt động ươm cây giống để trồng rừng đã phân vào nhóm 02104 (Ươm giống cây lâm nghiệp)

Hình minh họa. Mã ngành 0240 Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp

3. Gợi ý cách ghi Mã ngành 0240 Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp

Trường hợp 1: Tổng hợp

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
0240Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp

Trường hợp 2: Chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
0240Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
Chi tiết: – Hoạt động tưới, tiêu nước phục vụ lâm nghiệp;

Trường hợp 3: Chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
0240Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
(Doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép)

Trường hợp 4: Chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
0240Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
(không hoạt động tại trụ sở)

Trường hợp 5: Chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
0240Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
Thiết kế khai thác nhựa thông

Trường hợp 6: Chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
0240Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
(Trừ các loại Nhà nước cấm)

Trường hợp 7: Chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
0240Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)

Lưu ý: Tùy từng đơn vị hành chính cụ thể mà có thể phải ghi chi tiết cho mã ngành cấp 4 hoặc cam kết hoạt động theo quy định.


4. Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp của LawFirm.Vn

Thành lập doanh nghiệp– Doanh nghiệp tư nhân;

– Công ty TNHH một thành viên;

– Công ty TNHH hai thành viên trở lên;

– Công ty cổ phần;

– Công ty hợp danh;

Xêm thêmTrình tự, thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp

Đăng ký thay đổi– Thay đổi địa chỉ trụ sở chính;

– Thay đổi người đại diện theo pháp luật;

– Thay đổi tên doanh nghiệp;

– Thay đổi vốn điều lệ (tăng vốngiảm vốn);

– Thay đổi chủ sở hữu/thành viên/cổ đông;

– Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

Thông báo thay đổi– Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

– Thay đổi nội dung đăng ký thuế;

– Thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu là tổ chức;

Tạm ngừng kinh doanh – tiếp tục kinh doanh trước thời hạn– Thông báo tạm ngừng kinh doanh;

– Đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo;

Thành lập đơn vị phụ thuộc– Thành lập chi nhánh;

– Thành lập văn phòng đại diện;

– Thành lập địa điểm kinh doanh;

Giải thể– Giải thể doanh nghiệp;

– Chấm dứt hoạt động đơn vị phụ thuộc

LawFirm.Vn

5/5 - (1 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap