Khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, chuyển giao kỹ thuật chuyên môn

0 120

Pháp luật có những quy định cụ thể về các vấn đề liên quan đến khám bệnh, chữa nhân đạo, chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh, hợp tác đào tạo về y có thực hành khám bệnh, chữa bệnh. Sau đây, LawFirm.Vn sẽ cụ thể những nội dung trên thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009, Thông tư 30/2014/TT-BYT quy định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được Bộ Y tế hoặc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp giấy phép hoạt động

1. Khái niệm

– Khám bệnh là việc hỏi bệnh, khai thác tiền sử bệnh, thăm khám thực thể, khi cần thiết thì chỉ định làm xét nghiệm cận lâm sàng, thăm dò chức năng để chẩn đoán và chỉ định phương pháp điều trị phù hợp đã được công nhận.

(khoản 1 Điều 2 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009)

– Chữa bệnh là việc sử dụng phương pháp chuyên môn kỹ thuật đã được công nhận và thuốc đã được phép lưu hành để cấp cứu, điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người bệnh.

(khoản 2 Điều 2 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009)

–  Khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo là hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí hoàn toàn cho người bệnh.

(khoản 1 Điều 1 Thông tư 30/2014/TT-BYT)

2. Quy định chung về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh, hợp tác đào tạo về y có thực hành khám bệnh, chữa bệnh

Theo Điều 21 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 thì:

– Cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có quyền đề nghị được tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo hoặc chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh hoặc hợp tác đào tạo về y có thực hành khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam.

– Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết về điều kiện, hồ sơ, thủ tục đề nghị và thẩm quyền cho phép khám bệnh, chữa bệnh trong các trường hợp trên.

Hình minh họa. Khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, chuyển giao kỹ thuật chuyên môn

3. Hình thức tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo

Điều 3 Thông tư 30/2014/TT-BYT quy định cụ thể các hình thức tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo như sau:

– Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo được tổ chức theo một trong các hình thức sau đây:

+ Bệnh viện bao gồm bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện y học cổ truyền;

+ Phòng khám bệnh, chữa bệnh bao gồm phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa, phòng chẩn trị y học cổ truyền;

+ Nhà hộ sinh;

+ Phòng khám chẩn đoán hình ảnh, phòng xét nghiệm;

+ Cơ sở dịch vụ y tế bao gồm cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà, dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh.

– Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo trong nước.

– Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo nước ngoài.

– Đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động.

– Cá nhân trong nước hoặc nước ngoài khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.

4. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động

– Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo thì theo quy định tại Điều 4 Thông tư 30/2014/TT-BYT cho biết:

+ Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo theo quy định nói trên phải đáp ứng đủ điều kiện về quy mô, cơ sở vật chất, tổ chức nhân sự, trang thiết bị y tế tương ứng với hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương III Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được Bộ Y tế hoặc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp giấy phép hoạt động.

+ Biển hiệu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải ghi rõ là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.

+ Có văn bản chứng minh có nguồn tài chính ổn định bảo đảm cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.

– Đối với cá nhân, đoàn khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo trong nước, đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động thì phải đảm bảo các điều kiện về: cơ sở vật chất; nhân sự; trang thiết bị y tế và thuốc; phạm vi hoạt động chuyên môn; nếu thực hiện khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì phải được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó đồng ý bằng văn bản; nếu thực hiện khám bệnh, chữa bệnh tại địa điểm khác ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì phải được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đồng ý bằng văn bản.

(Điều 5, Điều 7 Thông tư 30/2014/TT-BYT)

– Đối với đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài thì người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật; các thành viên khác phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BYT.

5. Thẩm quyền cấp giấy phép hoặc cho phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo

– Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo thực hiện theo quy định tại Điều 38 Thông tư số 41/2011/TT-BYT.

– Thẩm quyền cho phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo:

+ Bộ trưởng Bộ Y tế cho phép cá nhân, đoàn khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo trong nước, nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế;

+ Lãnh đạo Bộ, ngành cho phép cá nhân, đoàn khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo trong nước, nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý;

+ Giám đốc Sở Y tế cho phép cá nhân, đoàn khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo trong nước, nước ngoài, đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và tại các địa điểm khác trên địa bàn quản lý trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 38 Thông tư 41/2011/TT-BYT.

(Điều 8 Thông tư 30/2014/TT-BYT)

Kết luận: Pháp luật về y tế có những quy định cụ thể đối với hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo. Đồng thời cho phép thực hiện hoạt động chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh, hợp tác đào tạo về y có thực hành khám bệnh, chữa bệnh. Cụ thể tìm hiểu tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009, Thông tư 30/2014/TT-BYT, Thông tư số 41/2011/TT-BYT

5/5 - (100 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap