Tịch thu tài sản là gì? Phân tích về hình phạt tịch thu tài sản

0 1.136

1. Căn cứ pháp lý

Hình phạt tịch thu tài sản được quy định tại Điều 45 Bộ luật Hình sự 2015, cụ thể như sau:

Điều 45. Tịch thu tài sản

Tịch thu tài sản là tước một phần hoặc toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của người bị kết án để nộp vào ngân sách nhà nước.

Tịch thu tài sản chỉ được áp dụng đối với người bị kết án về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm về ma túy, tham nhũng hoặc tội phạm khác do Bộ luật này quy định.

Khi tịch thu toàn bộ tài sản vẫn để cho người bị kết án và gia đình họ có điều kiện sinh sống.


2. Phân tích về hình phạt tịch thu tài sản

So với quy định tại Bộ Luật hình sự cũ quy định này đã có một số nội dung mới hơn câu chữ cũng như cách diễn đạt của nhà làm luật.

Thứ nhất: thay cụm từ sung quỹ nhà nước thành nộp tiền vào ngân sách nhà nước, việc thay thế này hoàn toàn phù hợp vì quỹ nhà nước là một nội dung rất chung chung và bao gồm rất nhiều các loại quỹ khác nhau. Dùng từ ngân sách nhà nước sẽ đảm bảo tính thống nhất và dễ hiểu đồng thời phù hợp với các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Thứ hai: làm rõ thêm các trường hợp áp dụng hình phạt bổ sung này bằng phương pháp liệt kê nhưng không bao gồm: xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm về ma túy, tham nhũng. Quy định như vậy sẽ cho chúng ta dễ hình dung hơn những nhóm tội phạm có thể và thường áp dụng hình phạt bổ sung này tuy nhiên ngoài ra còn có 1 số loại tôi phạm khác mà trong Điều luật có quy định áp dụng hình phạt bổ sung tịch thu tài sản.

Một lưu ý mà cả quy định cũ và mới đều nhắc đến đó là khi tịch thu toàn bộ tài sản vẫn để cho người bị kết án và gia đình họ có điều kiện sinh sống. Đây là một nội dung chỉ mang tính định hướng và theo quan điểm của tác giả thực sự nó sẽ gây khó khăn cho những người áp dụng. Bởi lẽ điều kiện sinh sống ở đây phải được hiểu như thế nào cho đúng, có phải là điều kiện sống tối thiểu theo chuẩn chung của xã hội? hay điều kiện sống của gia đình người bị kết án vì mỗi gia đình sẽ có điều kiện kinh tế và mức sống rất khác nhau. Sẽ có rất nhiều những câu hỏi cần lời gian trong việc này.


3. Tải file Bình luận Bộ luật Hình sự 2015 (hợp nhất năm 2017) – Phần chung

Tải về: Bình luận Bộ luật Hình sự 2015 (hợp nhất năm 2017) – Phần chung

5/5 - (100 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.