Hiệu lực của bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án không có kháng cáo, kháng nghị

0 54.049

Thời điểm có hiệu lực của bản án, quyết định sơ thẩm và những phần của bản án, quyết định sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị là thời điểm kết thúc thời hạn kháng cáo, kháng nghị, trừ trường hợp kháng cáo quá hạn được Tòa án chấp nhận.

Thời hạn kháng cáo, kháng nghị, cách tính thời điểm bắt đầu và kết thúc của thời hạn kháng cáo, kháng nghị là khác nhau nên thời điểm có hiệu lực của bản án, quyết định sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị trong từng trường hợp cụ thể là rất khác nhau. Theo nguyên tắc có lợi cho bị cáo, thời điểm có hiệu lực của bản án, quyết định và những phần của bản án, quyết định sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị được tính là thời điểm hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị muộn nhất có thể. Trong trường hợp bị cáo và các đương sự có mặt tại phiên tòa sơ thẩm thì thời điểm có hiệu lực của bản án, quyết định và những phần của bản án, quyết định Sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực khi hết thời hạn kháng nghị của Viện kiểm sát cấp trên. Trong trường hợp bị cáo vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm thì tùy trường hợp, có thể là thời điểm hết thời hạn kháng nghị của Viện kiểm sát cấp trên hoặc thời điểm hết thời hạn kháng cáo của đương sự vắng mặt tại phiên tòa, thời điểm nào đến sau là thời điểm có hiệu lực của bản án, quyết định và những phần của bản án, quyết định sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị.

5/5 - (100 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap