Hiệp định về kiểm hoá trước khi xuất hàng (PSI) 

0 13.197

Kiểm hoá trước khi xuất hàng là một thực tiễn trong thương mại quốc tế, theo đó nước nhập khẩu yêu cầu các cơ quan độc lập kiểm định hàng hóa được nước nhập khẩu đặt hàng, chủ yếu về giá cả, chất lượng và số lượng trước khi xuất hàng.

Đây chính là nội dung của Hiệp định về kiểm hóa trước khi xuất hàng (Pre-Shipment Inspection. PSI). Mục đích của Hiệp định PSI là nhằm bảo vệ lợi ích tài chính quốc gia (ví dụ, để ngăn chặn chảy vốn ra nước ngoài hành vi gian lận thương mại và trốn thuế), và bù đắp cho những khiếm khuyết trong cơ cấu hành chính. Hiệp định này đặc biệt được chính phủ các nước đang phát triển sử dụng. 

Hiệp định về kiểm hoá trước khi xuất hàng (PSI) thừa nhận rằng các nguyên tắc và nghĩa vụ của GATT được áp dụng cho cả hoạt động của các cơ quan kiểm hoá được các chính phủ ủy quyền. Các chính phủ (người sử dụng dịch vụ kiểm hoá) phải làm sao để các cơ quan này tiến hành kiểm hoá một cách (I) không phân biệt đối xử và minh bạch, (ii) bảo vệ được những thông tin bí mật về thương mại, (iii) tránh những chậm trễ không đáng có, (iv) tuân thu những chỉ thị cụ thể về kiểm tra giá cả và tránh xung đột lợi ích. Đặc biệt, các nước nhập khẩu là thành viên của WTO phải có trách nhiệm và nghĩa vụ là không được áp dụng biện pháp kiểm hoa mang tính phân biệt đối xử và phải công bố không chậm trễ các yêu cầu về kiềm hoá đối với hàng nhập khẩu. 

Hiệp định đặt ra một cơ chế độc lập xem xét các tranh chấp. Cơ chế này do (I) Liên đoàn các công ty kiểm hoá quốc tế (International Federation of Inspection Agencies, IFIA), đại diện cho các công ty kiểm hoá, và (ii) Phòng thương mại quốc tế (ICC), đại diện cho các nhà xuất khẩu cùng phối hợp điều hành. Cơ chế có mục đích giải quyết tranh chấp giữa nhà xuất khẩu và công ty kiểm định

5/5 - (100 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap