Hiệp định về các thủ tục cấp phép nhập khẩu (ILP) 

0 10.931

Mặc du giấy phép nhập kháu hàng hóa vào một quốc gia hiện nay ít được sử dụng hai trước đây, nhưng cơ chế giấy phép nhập khẩu vẫn được luật lệ của WTO điều chỉnh, Luật này được thể hiện bằng một hiệp định mà tất cả các thành viên WTO phải thực hiện: đó là Hiệp định vcác thủ tục cấp phép nhập khẩu (Import Licensing Procedures. ILP).

Hiệp định ILP quy định rằng các thủ tục này phải hết sức đơn giản, rõ ràng và minh bạch. Hiệp định này quy định rằng chính phủ các nước phải công bố rõ ràng, đầy đủ những thông tin về nguyên nhân và thủ tục xin giấy phép để doanh nhân được biết. Hiệp định cũng quy định rõ cách thức mà theo đó các nước phải thông báo cho WTO biết việc xây dựng các thủ tục cấp phép cũng như những sửa đổi đối với các thủ tục hiện hành. Hiệp định cũng chỉ dẫn cách chính phủ các nước xử lý các đơn xin cấp phép nhập khẩu.

Một số giấp phép mặc nhiên được cấp ngay khi dơn xin phép đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện. Hiệp định nêu ra các tiêu chí áp dụng trong trường hợp này sao cho các thủ tục cấp phép nhập khẩu được áp dụng không gây hạn chế đối với thương mại. Trong khi đó có một số giấy phép không phải nhạc nhiên được cấp. Tuy nhiên, Hiệp định ILP có mục tiêu giảm thiểu gánh nặng mà các thủ tục xin cấp phép gây ra đối với nhà nhập khẩu. Cơ quan hữu quan không được xem xét một đơn xin cấp phép quá 30 ngày hoặc 60 ngày nếu tất cả các đơn được xét cùng một lúc.

5/5 - (100 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.