Hệ thống quy định mới nhất về xử lý vi phạm hành chính – Tập 1

0 5.061

[Ebook] Hệ thống quy định mới nhất về xử lý vi phạm hành chính – Tập 1 PDF – Nhà xuất bản Lao động – Xã hội.


Lời nói đầu

Nhà nước ta quản lý nền kinh tế – xã hội bằng pháp luật, quy hoạch, kế hoạch và các công cụ điều tiết trên cơ sở tôn trọng các quy luật thị trường. Trong hệ thống pháp luật, Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3, ngày 20/6/2012 là một trong các đạo luật có tầm quan trọng đặc biệt. Trên cơ sở đó, Chính phủ, Bộ và ngành đã ban hành hàng loạt các văn bản pháp luật quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện.

Luật và các văn bản hướng dẫn trên là cơ sở pháp lý mà mọi cá nhân, đơn vị, ngành nghề phải tuân theo để phòng ngừa, kiềm chế, xử lý nghiêm hành vi vi phạm hành chính quy định của pháp luật về quản lý nhà nước.

Nhằm cập nhật thông tin, cung cấp kịp thời tài liệu cần thiết về xử lý vi phạm hành chính cho các cá nhân, đơn vị, ngành nghề trên toàn quốc, Nhà xuất bản Lao động Xã hội xuất bản bộ sách Hệ thống các quy định mới về xử lý vi phạm hành chính.

Do có nhiều văn bản, để thuận tiện cho người sử dụng, chúng tôi hệ thống hóa thành 2 tập. Đây là tập 1 của Bộ sách trên với tiêu đề: Hệ thống các quy định mới nhất về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thương mại, thuế, hóa đơn, kế toán, kiểm toán, quản lý thị trường, xây dựng, hải quan

Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

Hình minh họa. Hệ thống quy định mới nhất về xử lý vi phạm hành chính – Tập 1

Nội dung Ebook Hệ thống quy định mới nhất về xử lý vi phạm hành chính – Tập 1

Phần 1: Luật Xử lý vi phạm hành chính và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần 2: Quy định mới nhất về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại, kế toán, kiểm toán, quản lý tài sản, quản lý thị trường

Phần 3: Quy định mới nhất về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn, xây dựng, hải quan


Tải sách – Download

[Ebook] Hệ thống quy định mới nhất về xử lý vi phạm hành chính – Tập 1 PDF:

5/5 - (1 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap