Giao dịch trước đăng ký doanh nghiệp

0 108

Dựa vào những quy định tại Bộ Luật Dân sự 2015, Luật Doanh nghiệp 2020, LawFirm.Vn sẽ cung cấp những thông tin cần thiết về vấn đề Giao dịch trước đăng ký doanh nghiệp.

1. Khái niệm

– Doanh nghiệp theo quy định của khoản 10 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.

Khoản 25 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định Người thành lập doanh nghiệp là cá nhân, tổ chức thành lập hoặc góp vốn để thành lập doanh nghiệp.

– Theo Điều 116 Bộ Luật dân sự 2015 thì Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

2. Quyền được ký hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp

Khoản 1 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định Người thành lập doanh nghiệp được ký hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.

Hình minh họa. Giao dịch trước đăng ký doanh nghiệp

3. Quyền và nghĩa vụ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Trường hợp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2020 và các bên phải thực hiện việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự, trừ trường hợp trong hợp đồng có thỏa thuận khác.

4. Trách nhiệm pháp lý khi không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Khoản 3 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định Trường hợp doanh nghiệp không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người ký kết hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2020 chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng; trường hợp có người khác tham gia thành lập doanh nghiệp thì cùng liên đới chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng đó.

Kết luận: Những vấn đề pháp lý liên quan đến Giao dịch trước đăng ký doanh nghiệp phải tuân theo những quy định tại Bộ Luật Dân sự 2015 và Luật Doanh nghiệp 2020.

5/5 - (100 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap