[Ebook] Pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

0 5.531

[Ebook] Pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước PDF – Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật.


Lời giới thiệu

Khi xã hội loài người phát triển và đạt được những thành tựu kinh tế, khoa học kỹ thuật, xã hội bước vào thời kỳ văn minh, dân chủ, Nhà nước được xem là một chủ thể trong mối quan hệ xã hội thì trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được đặt ra.

Trong xã hội dân chủ, cùng với sự phát triển vượt bậc về kinh tế – xã hội thì quyền con người đã được quan tâm. Nhà nước pháp quyền là Nhà nước phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của mình. Trong quan hệ xã hội, Nhà nước được xem là một chủ thể, trước pháp luật, Nhà nước bình đẳng với các cá nhân, tổ chức khác trên cơ sở tôn trọng các quyền, lợi ích hợp pháp về dân sự nên khi Nhà nước làm sai, gây thiệt hại cho chủ thể dân sự khác thì Nhà nước phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại đó.

Bồi thưởng của Nhà nước được hiểu là việc Nhà nước chịu trách nhiệm bồi thường cho cá nhân, tổ chức bị thiệt hại về vật chất, tổn thất về tinh thần do lỗi của người thi hành công vụ gây ra trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Nhà nước giao. Trách nhiệm bồi thưởng của Nhà nước là một trách nhiệm pháp lý. Theo đó, Nhà nước phải bởi thường cho các cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do hành vi trái pháp luật của cán bộ, công chức gây ra trong khi thi hành công vụ.

Để giúp người đọc hiểu biết sâu sắc, đầy đủ hơn về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước của PGS. TS. Đỗ Văn Đại và ThS. Nguyễn Trương Tín.

Trên cơ sở tuyển chọn, trích dẫn những bản án có tính điển hình, các tác giả đi sâu phân tích những quy định của pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thưởng của Nhà nước, từ đó bình luận và so sánh, tham chiếu với những nội dung tương ứng của pháp luật quốc tế và pháp luật nhiều quốc gia khác. Qua đó, các tác giả đưa ra một số đánh giá, nhận xét góp phần hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ta hiện nay.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích đối với những nhà quản lý và đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn đề này.

Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

Tháng 10 năm 2013

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA – SỰ THẬT

Hình minh họa. [Ebook] Pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Nội dung sách Pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Chương 1. Những vấn đề chung về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Chương 2. Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong các lĩnh vực cụ thể


Download – Tải sách

[Ebook] Pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước PDF:

5/5 - (5 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap