[Ebook] Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam – Phần các tội phạm PDF

0 103.597

[EBOOK] Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam – Phần các tội phạm PDF – Nhà xuất bản Tư pháp – Học Viện Tư Pháp.


Lời giới thiệu

Pháp luật hình sự nói chung, Bộ luật Hình sự nói riêng, có nhiệm vụ “bảo vệ chế độ  xã hội chủ nghĩa, quyến làm chù của nhân dân, bảo vệ quvền bình đẳng giữa đồng bào cá c dán tộc, bào vệ lợ i ích cùa Nhà nước, quyển và lợ i ích hợp pháp của công dân, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật xã hội chù nghĩa, chổng mọi hành vi phạm tội; đồng thời giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm” (Điều 1 Bộ luật Hình sự). Các quy định pháp luật hình sự chi phát huy được ý nghĩa nêu trên nếu nó được hiểu thấu đáo và áp dụng chính xác trong thực tiễn. Vì vậy, việc học tập, nghiên cứu, tìm hiểu về các quy định pháp luật hình sự là việc làm hết sức cần thiết. Đối với các chức danh tư pháp như Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư thì kiến thức về pháp luật hình sự là nền tảng đầu tiên để họ có thể giải quyết vụ án hình sự “đúng người, đủng tội, đúng pháp luật.

Là cơ sở đào tạo các chức danh tư pháp, Học viện Tư pháp đặc biệt chú trọng cập nhật kiến thức pháp luật mới trang bị các kỹ năng nghề nghiệp cho học viên. Tuy nhiên, do đặc thù của đối tượng đào tạo là những người đã có bằng Cử nhân Luật, nên để thiết kế chương trình đào tạo, xây dựng hệ thống giáo trình tài liệu sao cho việc chuyển tải kiến thức pháp luật không trùng lặp với những nội dung học viên đã được trang bị ờ bậc Cử nhân là một thách thức đối với Học viện Tư pháp. Với bộ môn Kỹ năng giải quyết vụ án hình sự, qua thực tiễn giảng dạy, cho thấy trong quá trình học tập học viên gặp rất nhiều khó khăn do những kiến thức về luật hình sự ở bậc Cử nhân mang tính lý luận, hàn lâm, thiếu vắng những nội dung liên quan đến thực tiễn áp dụng pháp luật. Với mong muốn xây dựng một cuốn tài liệu tham khảo hữu ích, tạo thuận lợi cho quá trình học tập kỹ năng nghề nghiệp của học viên, giúp học viên tiếp cận với các quy định pháp luật hình sự qua góc nhìn của các chức danh tư pháp gắn với thực tiễn áp dụng pháp luật, Học viện Tư pháp biên soạn cuốn Giáo trình Luật hình sự Việt Nam.

Đây là cuốn Giáo trình do các tác già là những nhà khoa học, những nhà hoạt động thực tiễn như: Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư giàu kinh nghiệm biên soạn. Khác với Giáo trình luật hình sự cùa các cơ sở đào tạo Cử nhân Luật, các nội dung về những vấn đề chung của pháp luật hình sự, các tội phạm cụ thể được tập thể tác giả đề cập từ góc độ áp dụng pháp luật, nêu rõ những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn giải quyết các vụ án hình sự. Với sự nghiêm túc và những nồ lực không ngừng trong quá trình biên soạn, tập thể tác giả mong muốn cuốn Giáo trình sẽ là tài liệu tham khảo đáng tin cậy của giảng viên, học viên Học viện Tư pháp, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong quá trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp cùa mình.

Trong quá trình biên soạn, tập thể tác giả, ban biên tập đã có nhiều cố gắng song vì những lý do khách quan, cuốn Giáo trình khó tránh khỏi những thiếu sót. Học viện Tư pháp mong nhận được ý kiến đóng góp cùa những nhà khoa học, những nhà hoạt động thực tiễn, các giảng viên, học viên để nội dung cuốn Giáo trình ngày càng hoàn thiện, góp phần vào việc nâng cao chất lượng đào tạo cùa Học viện Tư pháp cũng như chất lượng giải quyết vụ án hình sự.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn Giáo trình cùng bạn đọc!

Hình minh họa. [Ebook] Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam – Phần các tội phạm PDF

MỤC LỤC: Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam – Phần các tội phạm

MỤC LỤC TRANG
LỜI GIỚI THIỆU 8
Chương 1. KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ VÀ CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 9
Chương 2. TỘI PHẠM VÀ CÁU THÀNH TỘI PHẠM 38
Chương 3. CÁC GIAI ĐOẠN CẤU THÀNH TỘI PHẠM 97
Chương 4. ĐỒNG PHẠM 116
Chương 5. TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ VÀ CƠ SỞ CỦA TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ 143
Chương 6. HÌNH PHẠT VÀ QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT 158
Chương 7. CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 194
Chương 8.
Chương 9.
Chương 10.
Chương 11.
Chương 12.
Chương 13.
Chương 14.
Chương 15.
Chương 16.
Chương 22. CÁC TỘI PHÁ HOẠI HÒA BÌNH, CHỐNG LOÀI NGƯỜI VÀ TỘI PHẠM CHIÉN TRANH 753

Tải sách – Download

Ebook Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam – Phần các tội phạm:

5/5 - (102 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap