Điều kiện và thủ tục tách hộ theo quy định

0 150

Điều kiện được tách hộ để đăng ký thường trú tại cùng một chỗ ở hợp pháp? Thủ tục đăng ký ra sao? Cùng LawFirm.Vn tìm hiểu qua bài viết dưới đây.


1. Điều kiện được tách hộ để đăng ký thường trú tại cùng một chỗ ở hợp pháp

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Luật Cư trú 2020, thành viên hộ gia đình được tách hộ để đăng ký thường trú tại cùng một chỗ ở hợp pháp khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đ; trường hợp có nhiều thành viên cùng đăng ký tách hộ để lập thành một hộ gia đình mới thì trong số các thành viên đó có ít nhất một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

– Được chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý, trừ trường hợp thành viên hộ gia đình đăng ký tách hộ là vợ, chng đã ly hôn mà vẫn được cùng sử dụng chỗ ở hợp pháp đó;

– Nơi thường trú của hộ gia đình không thuộc địa điểm không được đăng ký thường trú mới.

Hình minh họa. Điều kiện và thủ tục tách hộ theo quy định

2. Hồ sơ tách hộ

Hồ sơ tách hộ bao gồm: tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mẫu CT01) ban hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho tách hộ của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản.

Trường hợp tách hộ sau ly hôn quy định thì hồ sơ tách hộ bao gồm tờ khai thay đổi thông tin cư trú, giấy tờ, tài liệu chứng minh việc ly hôn và việc tiếp tục được sử dụng chỗ ở hợp pháp đó.


3. Thủ tục tách hộ

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 25 Luật Cư trú 2020,thủ tục tách hộ được thực hiện như sau:

– Người đăng ký tách hộ nộp hồ sơ quy định trên đến cơ quan đăng ký cư trú (Cơ quan đăng ký cư trú là cơ quan quản lý cư trú trực tiếp thực hiện việc đăng ký cư trú của công dân, bao gồm Công an xã, phường, thị trấn; Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã);

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thm định, cập nhật thông tin về hộ gia đình liên quan đến việc tách hộ vàCơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cp nhật thông tin; trường hợp từ chối giải quyết tách hộ thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5/5 - (100 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap