Điều kiện bảo hộ quyền liên quan

0 145

Quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa. Vậy điều kiện để được bảo hộ quyền liên quan như thế nào? Sau đây, LawFirm.Vn sẽ cụ thể nội dung đó qua Luật Sở hữu trí tuệ 2005.

1. Tổ chức, cá nhân được bảo hộ quyền liên quan

Theo Điều 16 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định về tổ chức, cá nhân được bảo hộ quyền liên quan như sau:

– Diễn viên, ca sĩ, nhạc công, vũ công và những người khác trình bày tác phẩm văn học, nghệ thuật (sau đây gọi chung là người biểu diễn).

– Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu cuộc biểu diễn quy định tại khoản 1 Điều 44 của Luật này.

– Tổ chức, cá nhân định hình lần đầu âm thanh, hình ảnh của cuộc biểu diễn hoặc các âm thanh, hình ảnh khác (sau đây gọi là nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình).

– Tổ chức khởi xướng và thực hiện việc phát sóng (sau đây gọi là tổ chức phát sóng).

Hình minh họa. Điều kiện bảo hộ quyền liên quan

2. Các đối tượng quyền liên quan được bảo hộ

2.1. Cuộc biểu diễn

Theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 thì cuộc biểu diễn được bảo hộ nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Cuộc biểu diễn do công dân Việt Nam thực hiện tại Việt Nam hoặc nước ngoài;

– Cuộc biểu diễn do người nước ngoài thực hiện tại Việt Nam;

– Cuộc biểu diễn được định hình trên bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ theo quy định tại Điều 30 của Luật này;

– Cuộc biểu diễn chưa được định hình trên bản ghi âm, ghi hình mà đã phát sóng được bảo hộ theo quy định tại Điều 31 của Luật này;

– Cuộc biểu diễn được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2.2.  Bản ghi âm, ghi hình

Theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 thì bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Bản ghi âm, ghi hình của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình có quốc tịch Việt Nam;

– Bản ghi âm, ghi hình của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2.3. Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá

Theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 thì chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá được bảo hộ nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá của tổ chức phát sóng có quốc tịch Việt Nam;

– Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá của tổ chức phát sóng được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Lưu ý: Cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá chỉ được bảo hộ theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này với điều kiện không gây phương hại đến quyền tác giả.

Kết luận: Trên đây là nội dung về Điều kiện bảo hộ quyền liên quan qua Luật Sở hữu trí tuệ 2005. Như vậy, để các cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa được bảo hộ thì các cá nhân, tổ chức cần đáp ứng các điều kiện bảo hộ về quyền liên quan.

5/5 - (100 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap