Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm đã qua chiếu xạ

0 8.647

1. Thực phẩm đã qua chiếu xạ là gì?

Theo quy định tại Khoản 25 Điều 2 Luật An toàn thực phẩm 2010, thực phẩm đã qua chiếu xạ là thực phẩm đã được chiếu xạ bằng nguồn phóng xạ để xử lý, ngăn ngừa sự biến chất của thực phẩm.


2. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm đã qua chiếu xạ

Thực phẩm đã qua chiếu xạ phải đảm bảo các điều kiện an toàn theo quy định của Luật An toàn thực phẩm 2010 cụ thể:

– Tuân thủ các điều kiện chung về bảo đảm an toàn đối với thực phẩm:

+ Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ quy định về giới hạn vi sinh vật gây bệnh, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng thuốc thú y, kim loại nặng, tác nhân gây ô nhiễm và các chất khác trong thực phẩm có thể gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người.

+ Tùy từng loại thực phẩm, ngoài các quy định trên, thực phẩm còn phải đáp ứng một hoặc một số quy định sau đây:

  • Quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
  • Quy định về bao gói và ghi nhãn thực phẩm;
  • Quy định về bảo quản thực phẩm.

– Thuộc Danh mục nhóm thực phẩm được phép chiếu xạ theo quy định tại Thông tư 76/2011/TT-BNNPTNT, cụ thể:

DANH MỤC

CÁC LOẠI THỰC PHẨM ĐƯỢC PHÉP CHIẾU XẠ VÀ LIỀU LƯỢNG HẤP THỤ TỐI ĐA CHO PHÉP ĐỐI VỚI THỰC PHẨM THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 76 /2011/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 11 năm 2011 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn)

TT

Nhóm thực phẩm

Mã HS

Mục đích chiếu xạ

Liều hấp thụ tối đa cho phép (kGy)

1Nhóm 1: Quả tươi và rau tươi0701900000;0703101900; 0703102900; 0703209000; 0703909000;Ức chế sự nảy mầm

0,2

0702000000; 0704; 0705; 0706; 0707000000; 0708;0709; 0710;0711;Làm chậm quá trình chín

1

Kiểm soát dịch hại

1

2Nhóm 2: Quả khô, ngũ cốc và các sản phẩm bột ngũ cốc, đậu hạt, hạt có dầu1001; 10020000;10030000;10040000;100590;1006;

1007000000;1008;1104

Diệt côn trùng

1

Ức chế sự nảy mầm

0,25

3Nhóm 3: Thủy sản và sản phẩm thủy sản, bao gồm động vật không xương sống, động vật lưỡng cư (tươi sống hoặc đông lạnh)0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 1604, 1605Kiểm soát vi sinh vật

3

Kiểm soát nhiễm ký sinh trùng

0,2

4Nhóm 4: Thịt gia cầm và sản phẩm từ gia cầm ở dạng tươi sống hoặc đông lạnh02.07Kiểm soát vi sinh vật

3

Kiểm soát nhiễm ký sinh trùng

2

5Nhóm 5: Thảo mộc và gia vị khô0712;

0713109090; 0713209000; 0713319000; 0713329000; 0713339000; 0713399000; 0713409000; 0713509000; 0713909000;0813; 0910;

Hạn chế vi sinh vật

10

Diệt côn trùng

1

Liều hấp thụ: là tỷ số giữa de và dm, trong đó de là năng lượng hấp thụ trung bình mà bức xạ ion hóa truyền cho khối thực phẩm (tính bằng jun) và dm là khối lượng thực phẩm (tính bằng kilogram).

Liều hấp thụ tối đa cho phép: là giá trị liều hấp thụ lớn nhất cho phép đối với mỗi loại thực phẩm được phép chiếu xạ. Đơn vị liều hấp thụ: là Gray (Gy), 1 Gy=1j/kg, 1kGy=1000 Gy.

– Tuân thủ quy định về liều lượng chiếu xạ.

5/5 - (100 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap